Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Ajankohtaista

Meriputken hankinnat etenevät

Julkiset hankinnat Suomen ja Viron välille rakennettavan kaasuputken valmistamiseksi ja asentamiseksi etenevät. Baltic Connector ja Elering ovat seuloneet ehdokkaiden joukosta vaatimukset täyttävät yritykset ja pyytävät tarjousta meriputken valmistamiseksi neljältä yhtiöltä ja sen asentamiseksi viideltä yhtiöltä. Yhtiöiden tulee jättää alustavat tarjouksensa tämän vuoden syyskuun alkuun mennessä.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen maakaasumarkkinalaiksi

Eduskunta on tänään 26.6. hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi maakaasumarkkinalaiksi. Lain tarkoituksena on avata maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alkuun mennessä. Suomen kaasumarkkinoiden avautumisen ja liittymisen eurooppalaisille kaasumarkkinoille mahdollistaa rakenteilla oleva Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki.

Valtioneuvoston suostumus aloittaa meriputken rakentaminen

Baltic Connector Oy sai tänään 21.6.2017 valtioneuvoston yleisistunnossa talousvyöhykelain mukaisen suostumuksen aloittaa Balticconnector-meriputken rakentaminen. Suostumus oikeuttaa Suomen ja Viron välisen maakaasuputken rakentamiseen Suomen talousvyöhykkeellä. Kaasuputkelle haetaan suunnitteluvaiheessa kaikki tarvittavat luvat.

MIKÄ ON BALTICCONNECTOR?

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan.

Lue lisää hankkeesta ja sen etenemisestä