Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Ajankohtaista

Baltic Connector on saanut kaasuputken työalueet haltuunsa lunastustoimituksessa

Tänään 11.1. järjestettiin Inkoossa maaputken lunastustoimitukseen liittyvä haltuunottokokous Inkoossa. Haltuunottokokouksessa Baltic Connector Oy:n hallintaan siirrettiin maa-alueet, joita tarvitaan kaasuputken sijoittamista ja rakentamista varten. Tämän myötä Baltic Connector voi aloittaa linjan raivaustyöt, jonka ensimmäisessä vaiheessa poistetaan puut työalueilta. Puiden poistotyö yksityisillä maa-alueilla käynnistyy lähiaikoina ja saatetaan päätökseen maaliskuun aikana.

Balticconnector-hankkeen sopimus meriputken valmistuksesta takaa materiaalit rakennusvaiheeseen

Baltic Connector ja Elering ovat allekirjoittaneet 4.1.2018 sopimuksen meriputken valmistuksesta ja putkimateriaalin toimituksesta Corinth Pipeworks Pipe Industry SA kanssa. Sopimus kattaa Suomesta Viroon kulkevan 77 kilometrisen meriputken putkimateriaalin. Meriputken valmistus tapahtuu vuoden 2018 aikana Corinthin Kreikan tehtaalla, ja sen asennustyö aloitetaan aikataulun mukaisesti vuonna 2019.

Balticconnector-hankkeen meriosuudelle on myönnetty vesilupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt 30.11.2017 Baltic Connectorin meriputkelle vesilain mukaisen luvan. Lupapäätöksen myötä Baltic Connectorilla on lupa rakentaa merialueelle kaasuputki Inkoosta Suomen ja Viron rajalle. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan rakentaa Inkoo-Siuntio -maakaasuputki Ingarskilajoen alitse.

MIKÄ ON BALTICCONNECTOR?

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan.

Lue lisää hankkeesta ja sen etenemisestä