Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Ajankohtaista

Antero Jännes Baltic Connector Oy:n hallitukseen

Baltic Connector Oy:n uudeksi hallituksen jäseneksi on valittu DI, energianeuvos Antero Jännes (63). Jänneksellä on merkittävää kokemusta ja osaamista kaasu- ja energia-alalta. Baltic Connector Oy:n hallitukseen Jännes tuo tärkeää kaasumarkkinatuntemusta.

Julkinen kuulutus

Inkoon Fjusön maihinnousupaikalta Siuntion Pölansin venttiiliasemalle rakennettavaa maakaasuputkea varten tulee Baltic Connector Oy hakemaan valtioneuvostolta lupaa lunastaa ja ennakkohaltuunottaa Inkoon ja Siuntion kunnissa sekä Lohjan kaupungissa kiinteää omaisuutta ja erityisiä oikeuksia siten, kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) on säädetty. Lunastuslupahakemus koskee Suomi-Viro maakaasuputken Suomen maaputkiosuutta. Maaputkiosuus alkaa Inkoon Fjusön maihinnousupaikalta […]

Balticconnector-kaasuputken vesilupahakemukset kuulutettavana 9.3.–10.4.2017

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen. Hankkeen suomalainen rakennuttaja Baltic Connector Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa rakentaa maakaasuputki merialueelle Inkoon Joddbölestä Suomen ja Viron rajalle, sekä Inkoo-Siuntio maakaasuputkelle lupaa alittaa Ingarskilajoki.

MIKÄ ON BALTICCONNECTOR?

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan.

Lue lisää hankkeesta ja sen etenemisestä