Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Ajankohtaista

Balticconnector-hankkeen rakentamistyöt alkavat Inkoossa

Baltic Connectorin kompressoriaseman alueen rakentamistyöt alkavat työmaan alkukatselmuksella Inkoossa 12.2.2018. Alueen rakentamistyöt toteuttaa Louhintahiekka Oy, jonka kanssa Baltic Connector on tehnyt sopimuksen louhinta- ja aluetöistä. Ensimmäisessä vaiheessa työmaalla tehdään kaivu- ja maansiirtotöitä. Louhintatyöt alkavat helmikuun lopulla ja kestävät noin 3 kuukautta. Aluetöiden yhteydessä rakennetaan vesi- ja viemäriliittymäputki, joka liittää tulevan kompressoriaseman kunnalliseen verkostoon. Aluerakennustyöt valmistuvat […]

Balticconnector-maakaasuputken meriosuudelle myönnetty rakentamislupa Suomen aluevesillä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on myöntänyt 1.2.2018 Balticconnector-hankkeen meriputkiosuudelle rakentamisluvan Suomen aluevesillä. Luvan myötä Baltic Connector Oy saa rakennuttaa meriputkea Inkoon kunnan ja Suomen aluevesien alueella. Suomen aluevesillä Balticconnector-putkea rakennetaan noin 33 km. Meriputki rantautuu Suomessa Inkoon kunnan, Fjusön niemen alueella, josta se liittyy hankkeen maaputkiosuuteen.

MIKÄ ON BALTICCONNECTOR?

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan.

Lue lisää hankkeesta ja sen etenemisestä