Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Ajankohtaista

Valtioneuvosto on myöntänyt Baltic Connectorille lunastus- ja ennakkohaltuunottoluvan

Valtioneuvosto on hyväksynyt 26.10.2017 Baltic Connectorin lunastus- ja ennakkohaltuunottolupahakemuksen. Lupa antaa Baltic Connector Oy:lle oikeudet ottaa haltuunsa maakaasuputken maaosuuksien rakentamiseen tarvittavat maa-alueet. Lupa antaa myös oikeuden siirtää kaasua lunastettavilla alueilla. Putki kulkee pääosin Inkoon kunnan alueella ja lyhyen matkaa putkilinjan pohjoisosassa Lohjan ja Siuntion kuntien alueella.

MIKÄ ON BALTICCONNECTOR?

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan.

Lue lisää hankkeesta ja sen etenemisestä