Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Baltic Connector Oy on

SUOMEN JA VIRON KAASUVERKOT YHDISTÄVÄN KAASUPUTKEN SUOMALAINEN TOTEUTTAJA

Ajankohtaista

Baltic Connector jatkaa maakaasuputken maastotutkimuksia

Baltic Connector Oy aloittaa syyskuun 2017 aikana Inkoon ja Siuntion kuntien sekä Lohjan kaupungin alueilla maakaasuputken suunnitteluun liittyvän maastotutkimuksen toisen vaiheen. Tutkimuksen toisessa vaiheessa putkilinjaus ja kaasuputken työalue merkitään maastoon katselmuksia varten.

Meriputken hankinnat etenevät

Julkiset hankinnat Suomen ja Viron välille rakennettavan kaasuputken valmistamiseksi ja asentamiseksi etenevät. Baltic Connector ja Elering ovat seuloneet ehdokkaiden joukosta vaatimukset täyttävät yritykset ja pyytävät tarjousta meriputken valmistamiseksi neljältä yhtiöltä ja sen asentamiseksi viideltä yhtiöltä. Yhtiöiden tulee jättää alustavat tarjouksensa tämän vuoden syyskuun alkuun mennessä.

MIKÄ ON BALTICCONNECTOR?

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Lisäksi muun Baltian kaasuinfrastruktuurin rakentaminen mahdollistaa kaksisuuntaisen kaasuliikenteen Viron ja Latvian välillä, joka yhdessä Balticconnectorin kanssa antaa Suomelle ja Virolle mahdollisuuden käyttää Latviassa sijaitsevaa maanalaista varastoa omien markkinatarpeiden mukaan.

Lue lisää hankkeesta ja sen etenemisestä