Baltic Connector ja Elering allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kaasuyhdysputken vedenalaisen osuuden rakentamisesta

Baltic Connector ja Elering allekirjoittivat yhteistyösopimuksen kaasuyhdysputken vedenalaisen osuuden rakentamisesta

Baltic Connector Oy ja virolainen Elering As allekirjoittivat tänään Tallinnassa yhteistyösopimuksen Viron ja Suomen välisen kaasuyhdysputken rakentamisprojektista.

Sopimuksen mukaan Balticconnector-yhdysputken merenalaisen osuuden omistajuus jakautuu tasan kummankin yhtiön kesken. Yhtiöt valmistelevat yhteisen hankintastrategian yhdysputken merenalaisen osan rakentamisen osalta. Putkilinjan maalle rakennettavat osuudet kumpikin yhtiö toteuttaa erikseen.

Baltic Connector ja Elering perustavat yhteisen ohjausryhmän, joka toimii korkeimpana päätöksentekoelimenä kaikissa projektiin liittyvissä yhteisissä kysymyksissä.

Yhtiöt tulevat allekirjoittamaan 21.10.2016 Brysselissä Euroopan komission kanssa tukisopimuksen EU:n osarahoituksesta Balticconnector-projektiin. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 250 miljoonaa euroa, josta 187,5 miljoonaa euroa katetaan EU-rahoituksella.

Balticconnector yhdistää Viron ja Suomen maakaasuverkot 150 kilometriä pitkällä yhdysputkella, josta 80 kilometriä tulee kulkemaan meren pohjassa. Kaasuputken odotetaan lisäävän huoltovarmuutta ja energiaturvallisuutta koko alueella. Se myös avaa Suomen kaasumarkkinan yhdistämällä sen eurooppalaiseen kaasuverkkoon. Yhdysputken on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Herkko Plit, Baltic Connector Oy, puh. 050 462 0788

Tiedote BC Elering sopimus 17.10.2016 (pdf)