Baltic Connector Oy käynnistää maakaasuputken maastotutkimukset

Maanmittauslaitos on 24 tammikuuta 2017 päätöksellään MML 5418/03 04/2016 myöntänyt Baltic Connector Oy:lle luvan suorittaa maakaasuputken rakennettavuuteen liittyviä maastotutkimuksia Inkoon ja Siuntion kuntien sekä Lohjan kaupungin alueilla. Tutkimusalue on Suomen ja Viron yhdistävän maakaasuputken Suomen maaputkiosuus.

Linjauksen maastotutkimukset aloitetaan helmikuun 2017 aikana ja pyritään saamaan valmiiksi kevään aikana. Tutkimukset pyritään tekemään niin, ettei niistä aiheudu merkittävää haittaa maanomistajille.

Tutkittava putkilinjaus on nähtävillä tästä, kartassa olevat punaiset viivat indikoivat kiinteistöjen rajoja.

Lisätietoja maastotutkimuksista antaa: projektijohtaja Tom Främling, puh: 050 3262 918, s-posti: tom.framling@balticconnector.fi