Baltic Connector Oy on jättänyt vesilupahakemuksen

Balticconnector-hanke edellyttää merialueelle sijoittuvan kaasuputken osalta vesilain mukaista lupaa. Vesilupaa haetaan Aluehallintovirastolta kaasuputken rakentamiseksi merialueelle.

Maanpäällisellä osuudella, joka sijoittuu Inkoo-Siuntio-akselille, maakaasuputkiosuus alittaa Ingarskilajoen. Joen alitus edellyttää vesilain mukaista lupaa.

Baltic Connector Oy on toimittanut merirakentamisen ja Ingarskilajoen alituksen vesilain mukaiset lupahakemukset Etelä-Suomen Aluehallintovirastoon 29.12.2016.

Balticconnector-hanke on taas edennyt yhden askelen eteenpäin. ”Lupa rakentaa merialueelle on yksi keskeisimpiä hankkeessa ja on tärkeää, että lupahakemus päästään käsittelemään nyt viipymättä”, toteaa Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit

Aluehallintovirasto kuuluttaa lupahakemuksien vireilletulosta tutkittuaan hakemusten sisällön. Vireilletulosta tullaan ilmoittamaan myös Baltic Connector Oy:n Internet –sivustolla. Aluehallintoviraston päätöstä lupahakemuksista odotetaan syksyllä 2017.

Poikkeamislupahakemus Inkoon Joddbölen asemakaavasta on toimitettu Inkoon kuntaan 22.12.2016

Balticconnector-hankkeen Inkooseen sijoittuva kaasuputken rantautumispaikka edellyttää poikkeamista asemakaavasta. Poikkeamishakemus on toimitettu Inkoon kuntaan 22.12.2016.

Baltic Connector Oy on valtionyhtiö, joka perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan Suomen osuutta Balticconnector- kaasuputkihankkeesta. Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Uusi yhteys avaa kilpailun kaasumarkkinoilla, eikä Suomi ole silloin enää nykyisessä määrin riippuvainen Venäjältä tulevasta kaasuyhteydestä.

EU:n komissio on myöntänyt 75 %:n investointituen Verkkojen Eurooppa (CEF) -energiasektorin rahoitusvälineestä. BC-yhdysputken investoinnin kokonaishinnaksi on arvioitu 250 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Herkko Plit, puh: 050 462 0788

projektijohtaja Tom Främling, puh: 050 3262918

Baltic Connector Oy on jättänyt vesilupahakemuksen