Baltic Connector Oy teki investointipäätöksen kaasuyhdysputken rakentamisesta

Baltic Connector Oy:n hallitus teki kokouksessaan 26.10.2016 lopullisen investointipäätöksen Balticconnector-kaasuyhdysputken rakentamisesta. Keskeisinä asioina päätöksen taustalla olivat Suomen hallituksen linjaus myöntää 30 miljoonaa euroa yhtiön pääomitukseen sekä EU:n komission kanssa 21.10.2016 allekirjoitettu 187,5 miljoonan euron tukisopimus hankkeen rakentamisesta sekä virolaisen Eleringin kanssa 17.10.2016 allekirjoitettu yhteistyösopimus.

– Tämä oli viimeinen muodollinen päätös, joka vaaditaan rakentamisen aloittamiseen. Nyt voimme keskittyä hankkeen toteuttamiseen niin, että putki valmistuu aikataulun mukaisesti vuoden 2019 loppuun mennessä, toteaa Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Baltic Connector Oy on valtionyhtiö, joka perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan Suomen osuutta Balticconnector- kaasuputkihankkeesta. Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen ja integroitumisen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin. Uusi yhteys avaa kilpailun kaasumarkkinoilla, eikä Suomi ole silloin enää nykyisessä määrin riippuvainen Venäjältä tulevasta kaasuyhteydestä.

EU:n komissio on myöntänyt 75 %:n investointituen Verkkojen Eurooppa (CEF) -energiasektorin rahoitusvälineestä. BC-yhdysputken investoinnin kokonaishinnaksi on arvioitu 250 miljoonaa euroa.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Herkko Plit, Baltic Connector Oy, puh. 050 462 0788

Tiedote FID 26.10.2016 (pdf)