Baltic Connector teki merkittävän kompressorihankinnan

Balticconnector-kaasuputkihanke etenee aikataulun mukaisesti kompressorin hankinnalla. Maanantaina 16.10. allekirjoitettiin sopimus Thermodyn S.A.S, osana Baker Hughes, GE-yhtiötä, kanssa kompressoriyksikön toimituksesta ja asennuksesta. Hankinnan arvo on n. 5 miljoonaa euroa ja se kattaa kompressoriyksikön laitteet, eli integroidun kompressori-sähkömoottorilaitteen, taajuusmuuttajan, sähkömuuntajan ja automaatiojärjestelmän. Kompressoria käytetään kaasun paineen säätelemiseen kulloisenkin kaasun siirtotarpeen mukaan.

”Kyseessä on hankkeen ensimmäinen merkittävä julkisen hankinnan kautta tehty sopimus. Kompressorihankinta on tärkeä myös hankkeen aikataulussa pysymisen kannalta”, kertoo Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Kompressori toimitetaan työmaalle Inkooseen maaliskuussa 2019 ja sen suunniteltu käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2019. Hankitun kompressorin kapasiteetti on 300 000 mN/h ja maksimikäyttöpaine on 80 bar. Sähkötehoa kompressori tarvitsee huippukäyttötilanteessa noin 6 MW.

”Kompressorihankinta on projektin kannalta keskeinen, sillä kompressoriaseman muut laitteet ja infra rakentuvat kompressorin ympärille. Hankittu kompressori perustuu viimeisimpään High Speed -tekniikkaan, jonka käyttö on päästötöntä, ja jonka avulla saadaan laajempi käyttöalue ja pienemmät käyttökustannukset”, kertoo Baltic Connector Oy:n projektijohtaja Tom Främling.

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788
projektijohtaja, Tom Främling, puh. +358 50 326 2918

 

Baltic Connector teki merkittävän kompressorihankinnan, 17.10.2017