Baltic Connectorille myönnetty lupa Suomen rajan ylittävän siirtoputken rakentamiseen

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 13.10.2017 luvan rakentaa Balticconnector-kaasuputken siirtoputken maan rajojen yli. Kaasuputki rakennetaan Suomen ja Viron välille. Balticconnector-hanke mahdollistaa Suomen maakaasumarkkinoiden avautumisen kilpailulle sekä yhdistää Suomen EU:n yhteisiin energiamarkkinoihin.

”Integroituminen Euroopan yhteisen kaasumarkkinan kanssa tarkoittaa, että Suomen kaasumarkkinoiden avautuessa 2020 voidaan markkinoille tuoda uusia toimijoita. Avoimilla kaasumarkkinoilla on enemmän kilpailua, mikä vaikuttaa myös kaasun hinnoitteluun. Balticconnector monipuolistaa kaasulähteitä ja jakelureittejä parantaen samalla toimintavarmuutta”, kertoo Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Balticconnector-hanke vastaa komission Euroopan kaasuverkon yhdistämisen tavoitteisiin. Lisäksi kaasuputki mahdollistaa myös Suomen Baltian yhteisen markkina-alueen syntymisen. Osaltaan hanke parantaa myös Suomen energiaturvallisuutta ja huoltovarmuutta. Lupa on voimassa viisi vuotta ja tämän ajan kuluessa hankkeen tulee valmistua.

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

 

Baltic Connectorille myönnetty lupa Suomen rajan ylittävän siirtoputken rakentamiseen, 13.10.2017