Baltic Connectorin poikkeamishakemus hyväksytty

Inkoon rakennus- ja ympäristölautakunta on 14.2.2017 tehdyllä päätöksellään hyväksynyt jätetyn poikkeamishakemuksen koskien Joddbölen asemakaavaa.

Baltic Connector Oy jätti joulukuussa 2016 poikkeuslupahakemuksen, joka koski maakaasuputken rantautumispaikan sijoittamista Inkoon Svartbäckin kylän Fjusön rantaan vahvistetusta asemakaavasta poikkeavasti. Suunniteltu, asemakaavasta poikkeava rantautumispaikka on teknisesti ja ympäristöllisesti soveltuvampi kuin asemakaavassa osoitetut paikat. Rantautumispaikan tuntumaan ei sijoitu kutualueita eikä erityisiä arvoja käsittäviä ympäristöjä. Lisäksi poikkeamisluvan alla oleva rantautumispaikka mahdollistaa kaasuputken asentamisen ns. suoravetona.

Putken vetäminen metsämastoon edellyttää n. 30 m leveän työskentelyalueen, joka rakentamisen jälkeen ennallistetaan istutuksilla, lukuun ottamatta n. 5 m levyistä vyöhykettä putken lähellä. Rantautumispaikan alue ennallistetaan ja istutetaan siten, että aukko minimoidaan niin pieneksi kuin se on teknisesti mahdollista.

 

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Herkko Plit, Baltic Connector Oy, herkko.plit@balticconnector.fi, puh. 050 462 0788
projektijohtaja Tom Främling, Baltic Connector Oy, tom.framling@balticconnector.fi, puh. 050 326 2918