Balticconnector avaa ovia myös paikallisesti

Päivämäärä 8.6.2018 kirjataan kyllä Inkoon omiin historiankirjoihin aivan erityisenä päivänä. Inkoo toimi tuona edellä mainittuna päivänä omalta osaltaan EU:n energiapolitiikan keskiössä. Monen vuoden työ sai ensimmäisen ’’konkreettisen askeleensa’’, kun Inkoossa järjestettiin Balticconnector-putken peruskiven muuraus. Tilaisuus oli hieno ja toi meille kuntana paljon positiivista näkyvyyttä.

Inkoon kunta sijaitsee Länsi-Uudellamaalla, vajaan tunnin ajomatkan päässä Helsingin keskustasta. Me toivomme toki kuntana, että kyseinen hanke toimisi vetovoimatekijänä kuntamme elinkeinoelämän suhteen. Balticconnectorin avulla Inkoosta tulee tietynlainen ’’solmukohta’’, joka sitoo Suomen ja Baltian kaasuverkot yhteen.

Tämän hankkeen avulla olemme kuntana pystyneet osoittamaan yhteistyökykyämme kuntana. Balticconnector-putki tulee rantautumaan Inkoon kansainvälisen syväsataman (Joddbölen alue) läheisyyteen.  Kuntana toivomme, että tämä lisää alueen houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta. Alueella on paljon potentiaalia myös uusille innovatiivisille ideoille.

Balticconnector-hankkeella on myös sen rakennusvaiheen aikana positiivinen työllistämisvaikutus kunnassamme. Tämä lisää myös palvelutarvetta kunnassamme, mikä puolestaan on hyvä asia muiden yrittäjien näkökulmasta. Pienelle kunnalle on jokainen hanke, jolla on työllistämisvaikutus, erittäin tärkeä.

Kaasumarkkinoilla Suomessa on myös tapahtumassa muutoksia lähivuosina markkinoiden vähitellen avautuessa. On kiinnostavaa nähdä, millä tavalla tämä muutos tulee vaikuttamaan kaasun käyttöön Suomessa.

Energiapolitiikka ei ehkä kaikissa kunnissa vielä ole se tärkein keskustelun aihe. Asiasta on kuitenkin hyvä käydä kuntatasollakin keskustelua, sillä kunnat voivat erilaisten energiaratkaisuiden suhteen toimia hyvänä esimerkkinä. Me, esimerkiksi Inkoossa, olemme asentaneet muutamiin kunnan rakennuksiin aurinkopaneelit, jotka mahdollistavat aurinkoenergian tuottamisen sekä käytön. Kuntana olemme myös sitoutuneet HINKU-hankkeeseen (Hiilineutraalit kunnat), jonka tavoitteena on vähentää haitallisten päästöjen määrää. Kyseinen asia on myös vahvasti esillä Uudenmaan liiton tasolla.

Suuret hankkeet herättävät aina kysymyksiä. Balticconnector-hankkeen suhteen nousi huolenaiheeksi mm. se, miten hankkeen toteuttaminen vaikuttaa ympäristöön sekä luontoon. Maatalouden ja metsäteollisuuden näkökulmasta hanke herätti kysymyksen, koskien kaasuputken kulkua Inkoon maa-alueiden kautta Siuntioon.

Vaikka kysymysmerkkejä ilmeni, saatiin hanke sujuvasti etenemään aikataulun puitteissa. Hankkeen ympärillä ei myöskään ole sen aloittamiseen jälkeen noussut esiin kriittisiä lauselmia. Uskon, että suuri syy siihen, miksi hanke on mennyt sujuvasti eteenpäin, on ollut Balticconnectorin proaktiivinen ote nimenomaan tiedottamisen suhteen. Balticconnectorin edustajat ovat järjestäneet useita avoimia yleisötilaisuuksia ja he ovat itse olleet suoraan esim. maanomistajiin yhteydessä. Dialogi ja kommunikaatio ovat siis onnistuneet, mistä me olemme kiitollisia.

Kansainväliset hankkeet ovat jokaiselle kunnalle merkittävä asia. Näin mittava hanke vaatii laajan yhteistyöverkoston. On ollut hienoa, että kuntamme on saanut omalta osaltaan olla mukana Suomen energiapolitiikan kehityksessä.

Inkoossa haluamme olla edelläkävijöitä kuntasektorilla. Balticconnector on myös eräänlainen tulevaisuuden hanke. Se tulee avaamaan innovatiivisia mahdollisuuksia eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, mutta myös ihan paikallisesti, josta me olemme kiitollisia.

Henrik Wickström_blogi

Henrik Wickström
Kunnanhallituksen puheenjohtaja
Inkoon kunta