Balticconnector-hankkeen meriosuudelle on myönnetty vesilupa

Aluehallintovirasto on myöntänyt 30.11.2017 Baltic Connectorin meriputkelle vesilain mukaisen luvan. Lupapäätöksen myötä Baltic Connectorilla on lupa rakentaa merialueelle kaasuputki Inkoosta Suomen ja Viron rajalle. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt vesilain mukaisen luvan rakentaa Inkoo-Siuntio -maakaasuputki Ingarskilajoen alitse.

Merialueelle sijoittuvalle kaasuputkelle myönnetty vesilupa sisältää meriosuuden rakentamiseen liittyvät vesistötyöt, putken asennukset ja käytön. Maaputken vesilupa antaa Baltic Connectorilla luvan tehdä Ingarskilajoen alituskohdassa rakentamisen edellyttämät vesistötyöt, asentaa kaasuputki sekä käyttää sitä.

Päätös maakaasuputken sijoittamisesta Suomen aluevesille ja Suomen talousvyöhykkeelle

Päätös maakaasuputken sijoittamisesta Ingarskilanjoen alitse

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

 

Balticconnector-hankkeen meriosuudelle on myönnetty vesilupa, 30.11.2017