Balticconnector-kaasuputken vesilupahakemukset kuulutettavana 9.3.–10.4.2017

Balticconnector on Suomen ja Viron yhdistävä kaasuputki, joka mahdollistaa Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinoiden yhdistämisen. Hankkeen suomalainen rakennuttaja Baltic Connector Oy on hakenut vesilain mukaista lupaa rakentaa maakaasuputki merialueelle Inkoon Joddbölestä Suomen ja Viron rajalle, sekä Inkoo-Siuntio maakaasuputkelle lupaa alittaa Ingarskilajoki.

Balticconnector-hankkeen vesilain mukaisten lupien kuulutusaika Etelä-Suomen aluehallintovirastossa on 9.3.–10.4.2017. Tänä aikana hakemusasiakirjat ovat yleisesti nähtävillä Inkoon kunnan infopisteessä. Asiakirjoihin voi tutustua myös aluehallintoviraston sähköisessä Lupa-tietopalvelussa.

Asianosaiset saavat tehdä muistutuksia vesiluvan hakemuksesta ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Viranomaisille esitetään asiasta lausuntopyyntö.

Muistutukset ja mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 10.4.2017 aluehallintovirastoon, ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus.

Balticconnector-kaasuputki liittyy nykyiseen Suomen kaasuverkostoon Siuntion Pölansissa sijaitsevalla venttiiliasemalla ja laskeutuu mereen Inkoon Fjusön alueella. Putki kulkee pääosin Inkoon kunnan alueella ja putkilinjan pohjoisosassa lyhyen matkaa Lohjan ja Siuntion kuntien alueella.

Putken sijoituksessa on huomioitu alueen nykyinen ja tuleva maankäyttö, kaavoitus ja ympäristötekijät sekä pyritty minimoimaan rakentamisen ja käytönaikaisten haittojen vaikutukset ihmisiin, eliöihin ja ympäristöön. Kaasuputkesta on suoritettu ympäristövaikutusten arviointimenettely, joka on päättynyt joulukuussa 2015.

Baltic Connector Oy on valtionyhtiö, joka perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan Suomen osuutta Balticconnector-kaasuputkihankkeesta.

Asiakirjat löytyvät aluehallintoviraston Lupa-Tietopalvelusta.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Herkko Plit, herkko.plit@balticconnector.fi, puh: 050 462 0788

projektijohtaja Tom Främling, tom.framling@balticconnector.fi, puh: 050 326 2918

 

Balticconnector-kaasuputken vesilupahakemukset kuulutettavana 9.3.–10.4.2017