Balticconnector maaputki on täytetty maakaasulla ja koekäyttö alkanut

Balticconnector-hankkeen maaputken rakentaminen on edennyt vaiheeseen, jossa putki täytetään maakaasulla putken ja kompressoriaseman koekäyttöä varten. Tätä ennen putkilinja on hitsattu, tarkastettu, testattu ja merkitty maastoon sekä liitetty olemassa olevaan Suomen maakaasun siirtoverkkoon.

”Hienoa, että maaputken rakennustyöt ovat edenneet aikataulussaan ja pääsemme aloittamaan maakaasuputken ja kompressoriaseman koekäyttöä. Etenemme suunnitelmien mukaisesti kohti putken käyttöönottoa vuoden 2019 loppuun mennessä”, toteaa Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Maaputken täyttö kaasulla vaikuttaa kolmansien osapuolten sekä maanomistajien työskentelyyn putkilinjan välittömässä läheisyydessä. Kaivutyöt lähempänä kuin 5 metriä putkilinjasta ovat luvanvaraisia. Putkilinjalla liikkumiseen ja peltotöihin putken kaasutäytöllä ei ole vaikutusta eli aluetta voidaan käyttää normaalisti. Lisätietoa säädöksistä ulkopuolisten työskentelystä maakaasuputken läheisyydestä löytyy maakaasuasetuksessa.

Balticconnectorin maakaasuputkea kaukovalvotaan Gasum Oy:n keskusvalvomosta, josta valvotaan myös Suomen nykyistä maakaasun siirtoverkkoa. Maastossa olevissa merkintäpylväisiin on merkitty keskusvalvomon puhelinnumero, josta voi tiedustella lisätietoa ja tarkempaa putken sijaintia.

Balticconnector-kaasuputki on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Maakaasun siirto Virosta Suomeen tai Suomesta Viroon alkaa 1.1.2020, kun maakaasumarkkina avautuu. Balticconnector yhdistää valmistuessaan Suomen ja Viron kaasuinfrastruktuurit ja mahdollistaa Suomen kaasumarkkinan avaamisen.

Lisätiedot:
projektijohtaja, Tom Främling, puh. +358 50 326 2918
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 462 0788

Balticconnector maaputki on täytetty maakaasulla ja koekäyttö alkanut 28.8.2019