Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen maakaasumarkkinalaiksi

Eduskunta on tänään 26.6. hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi maakaasumarkkinalaiksi. Lain tarkoituksena on avata maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat kilpailulle vuoden 2020 alkuun mennessä. Suomen kaasumarkkinoiden avautumisen ja liittymisen eurooppalaisille kaasumarkkinoille mahdollistaa rakenteilla oleva Suomen ja Viron välinen Balticconnector-kaasuputki.

”On hyvä, että eduskunta on tehnyt ratkaisun, joka edesauttaa markkinoiden avautumista. Uuden, avoimia markkinoita tukevan kaasuinfrastruktuurin rakentaminen on aloitettava välittömästi, jotta se on käytettävissä kustannustehokkaasti heti vuodesta 2020 alkaen. Balticconnector-putken rakennustyöt ovat alkamassa aikataulunmukaisesti keväällä 2018”, toteaa Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen maakaasumarkkinalaiksi, 26.6.2017