Hallituksen esitys maakaasumarkkinalaista mahdollistaa kaasumarkkinan avautumisen

Valtioneuvosto on tänään torstaina 11.5. hyväksynyt hallituksen esityksen uudeksi maakaasumarkkinalaiksi. Lakimuutoksen päätavoitteena  on  avata  maakaasun  tukku- ja vähittäismarkkinat  kilpailulle.

”Hallituksen esitys maakaasumarkkinalain osalta mahdollistaa kaasumarkkinan avautumisen kustannustehokkaasti. Mitä aiemmin esityksen mukaiset maakaasun siirtoverkonhaltijan eriyttämistoimet tehdään, sitä tehokkaammin kaasunalan toimijat pääsevät kehittämään uutta markkinaa. Balticconnector-kaasuputkihanke etenee aikataulun mukaisesti, ja putken valmistuttua kaasunkäyttäjillä on mahdollisuus hyödyntää kaasumarkkinaa”, kertoo Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh: +358 50 4620 788

 

Hallituksen esitys maakaasumarkkinalaista mahdollistaa kaasumarkkinan avautumisen, 11.5.2017