Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

RTA-YHTIÖT OY toimii pääurakoitsijana Baltic Connectorin toteuttaman kaasuputkihankkeen Inkoon kompressoriaseman rakentamisessa. RTA-YHTIÖIDEN osuus hankkeesta sisältää kaksi urakkaa; pohjanrakennusurakan sekä rakennusurakan. Olemme erikoistuneet vaativien pohjanrakennuskohteiden sekä energia- ja voimalaitoskohteiden rakentamiseen.

Hanke lähtee aina liikkeelle rakennuttajan tarpeesta, ja rakennuttajalle jää iso vastuu hankkeen innovoinnista ja suunnittelusta koko hankkeen ajan. Huolellinen suunnittelu luo lähtökohdat oikealle tarjoushinnalle ja päätoteuttajan mahdollisuuksille johtaa työtä kokonaisuutena, joka on koko hankkeen onnistumisen ehto.

Näemme haasteena tässä kohteessa aliurakoitsijoiden ja laiteasennusten yhteensovittamisen ja toteuttamisen oikeassa järjestyksessä ja aikataulussa. Hanke sisältää seitsemän rakennuksen rakentamisen sekä laitetoimitukset Inkoon kompressori- ja mittausasemalle. Haastetta lisää oikeiden resurssien löytyminen työmaalle, kun kyseinen työvaihe sitä tarvitsee, ja samaan aikaan työturvallisuuden takaaminen.

Resurssointi on päivittäinen oma prosessinsa yhtiömme toimintatavoissa. Tämän lisäksi tarkistamme ja kirjaamme viikoittain jokaisen työmaan olemassa olevat koneet, laitteet ja henkilöstön sekä tulevat tarpeet. Näin varmistamme, että koko yhtiön käytettävissä oleva henkilöstö- ja kalustopotentiaali jakautuu oikeudenmukaisesti eri kohteisiin ja sitä on työmailla riittävästi.

Työnjohtomme on tehnyt lukuisia vaativia pohjanrakennus- ja rakennuskohteita. Työmaan tekninen johto on avainasemassa hankkeen onnistumiselle. Inkoon kohteeseen olemme valinneet työnjohtoon henkilöt, joilla on vuosien osaaminen vaativista kohteista. Hanke on erinomaisissa käsissä.

Ammattitaitoinen rakentaminen ei onnistu ilman turvallista työympäristöä. Työturvallisuuden varmistaminen on työnjohtomme tärkein tehtävä joka päivä. Etenkin kun eri työvaiheita tehdään yhtä aikaa ja työmaalla on iso joukko rakentamisen ammattilaisia, työturvallisuustyön rooli kasvaa. On selvää, ettei työturvallisuuden kanssa oteta mitään riskiä hankkeen aikana.

Kun Baltic Connectorin työmaalla saamme nauttia hyvin tehdyistä suunnitelmista ja erinomaisesta yhteistyöstä rakennuttajan edustajien kanssa, jää meille päätoteuttajana vastuu johtaa hanke valmiiksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tämä edellyttää erityisesti työnjohdolta järjestelmällistä johtamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja niin tilaajien kuin alihankkijoidenkin kanssa.

Hyvät vuorovaikutustaidot edellyttävät paljon ihmisten välisiä kohtaamisia ja luottamuksen viljelemistä osapuolien välille. Yhteiset tavoitteet ja avoin vuorovaikutus ovat ne välineet, jolla luottamusta vahvistetaan. Jokaisen pitää joka päivä tietää, mitä on työmaalle tullut tekemään ja miksi.

Rakennuttajan ja päätoteuttajan yhteistyötä tullaan vielä testaamaan kuumien rakennus- ja asennusvaiheiden aikana. Lähtökohdat hyvälle yhteistyölle on luotu. Kun jokainen työmaan ammattilainen antaa parhaan osaamisensa hankkeen käyttöön, on lopputulos paras mahdollinen.

Minä tiedän oman joukkoni ammattitaidon ja kyvyn hallita vastaavia kokonaisuuksia. Näemme ongelmat haasteina ja riskit mahdollisuuksina. Hoidamme jokaisen hankkeen loppuun asti valmiiksi ja esittelemme ylpeänä kohdetta referenssinä tuleville hankkeille.

Voin olla ylpeä siitä, että saamme olla osallisena hankkeessa, jolla on vaikutusta Suomen rajojen ulkopuolelle Baltiaan ja Keski-Eurooppaan asti. Hanke ei ainoastaan ole meidän huulilla seuraavien viiden vuoden ajan referenssinä tuleville hankkeille, vaan se jää mieleen hankkeena, jota esittelemme asiakkaille ja uusille työntekijöille yhtiömme isoimpana ja yhtenä merkittävimmistä hankkeista. Tällaisia hankkeita Suomi tarvitsee lisää.

Lindström Nina

Nina Lindström
toimitusjohtaja, RTA-YHTIÖT OY