Inkoon kompressoriaseman koekäyttö on suoritettu onnistuneesti

Inkoon kompressoriaseman koekäyttö on päättynyt onnistuneesti 11.10.2019, mikä varmistaa sen, että
kompressoriasema saadaan käyttöön aikataulun mukaisesti.

Kompressoriaseman valmistuminen mahdollistaa osaltaan koko Balticconnector-putken valmistumisen käyttöä varten aikataulun mukaisesti.

”Koekäytön onnistunut läpivienti on jälleen askel kohti hankkeen valmistumista ja kaasumarkkinoiden
avautumista. Lähestymme hetkeä, jolloin kaikki on valmiina kaasun virtaamiseksi Suomen ja Viron välillä vuoden 2019 lopussa”, toteaa Baltic Connector Oy:n projektijohtaja Tom Främling.

Balticconnector-putki on kokonaisuutena valmis käyttöön vuoden 2019 lopussa ja kaasu alkaa virrata putkessa 1.1.2020 alkaen Suomen kaasumarkkinan avautuessa.

Lisätiedot:
projektijohtaja, Tom Främling, puh. +358 50 326 2918
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

Inkoon kompressoriaseman koekäyttö on suoritettu onnistuneesti, 17.10.2019