Kaasuputki Viroon avaa Suomen kaasumarkkinaa vuodesta 2020 alkaen

Suomen maakaasumarkkinalakia ollaan uudistamassa. Baltic Connector Oy on antanut lausuntonsa lakiesitykseen 7.4.2017.

Kaasumarkkinan pitkäjänteinen kehittäminen Suomessa vaatii täsmällistä päivämäärää maakaasumarkkinan avaamiselle. Muutoin kehitystyö vaikeutuu ja aiheuttaa enemmän kuluja markkinaosapuolille. EU:n Balticconnectorille myöntämä CEF-rahoitustuki on sidottu Suomen maakaasumarkkinoiden avaamiseen ja Suomen tulee huomioida tämä säätäessään maakaasumarkkinalakia. Myös EU:n energiainfrastruktuuriasetus velvoittaa, että EU-valtioiden tulee tehdä kaikkensa toteuttaakseen vastuualueillaan yhteistä etua koskevia hankkeita. CEF-tukisopimuksen myötä Baltic Connector Oy sopimuksellisesti ja Suomen valtio poliittisesti ovat sitoutuneet avaamaan maakaasumarkkinat ja sopimuksen asettamien velvoitteiden mukaan yhtiön tulee rakentaa Balticconnector-kaasuputki sopimuksessa mainitussa aikataulussa.

Yhtiön näkemyksen mukaan maakaasudirektiivi edellyttää Suomea eriyttämään maakaasun myynnin ja siirtoverkkotoiminnan vaihtoehtoisen tuontilähteen kapasiteetin ylittäessä 25 %:n rajan. Klaipedan LNG-terminaali Liettuassa ja Baltian siirtoverkosto riittävät täyttämään vaihtoehtoisen tuontikanavan kriteerin Baltian ja Suomen alueelle yhteensä. Eli Suomen tulee tämän vuoksi eriyttää maakaasun myynti ja siirtoverkkotoiminta viimeistään vuoteen 2020 mennessä. Samalla tämä velvoittaa myös Suomea kaasumarkkinan avaamiseen.

Suomen ja Baltian alueen jo päätetyt ja rahoitetut kaasuputkihankkeet Balticconnector, Karksin kompressoriasema Virossa sekä Puolan ja Liettuan välinen GIPL-yhdysputki mahdollistavat Suomen kaasuverkon kytkemisen ensin Baltian kaasuverkkoon ja GIPL-yhdysputken valmistuttua vuonna 2021 eurooppalaiseen kaasumarkkinaan (GIPL-hankkeen rahoituspäätös ja aikataulu on allekirjoitettu komission kanssa). Suomelle ei tule ylimääräisiä kustannuksia edellä mainituista Baltian kaasuinvestoinneista.

 

Lisätiedot:

toimitusjohtaja Herkko Plit, puh: +358 50 4620 788

 

Kaasuputki Viroon avaa Suomen kaasumarkkinaa vuodesta 2020 alkaen, 24.4.2017