Kompressoriaseman harjannostajaiset juhlistaa rakennustöiden aikataulun mukaista etenemistä

Balticconnector-hankkeen kompressori- ja mittausaseman työmaalla Inkoossa juhlitaan harjannostajaisia ja rakennustöiden etenemistä. Harjannostajaiset järjestettiin työmaan henkilöstölle 7.11.2018. Paikalla puhumassa oli rakennuttajan puolesta Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit ja rakentajan puolesta RTA Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Nina Lindström.

”Hienoa juhlia hankkeen seuraavaa virstapylvästä. Omalta osaltamme olemme varmistamassa, että Suomen kaasumarkkina voidaan avata vuoden 2020 alussa. Osaava projektijohto ja kyvykkäät urakoitsijat ovat mahdollistaneet hankkeen etenemisen aikataulussa. Saumaton yhteistyö Baltic Connectorin projektijohdon ja rakentajan RTA Yhtiön välillä näkyy työn tuloksissa”, ihailee Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

”Hyvät tekijät on avainasemassa rakennushankkeen onnistumiselle. Kompressoriasemalla onkin työnjohto, jolla on vuosien osaaminen vaativista pohjanrakennus- ja rakennuskohteista. Työmaalla olemme saamme nauttia hyvin tehdyistä suunnitelmista ja erinomaisesta yhteistyöstä rakennuttajan kanssa. Pääurakoitsijana meidän vastuulla on johtaa hanke valmiiksi asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tässä olemme onnistuneet ja harjannostajaiset onkin merkkipaalu hankkeen hyvästä etenemisestä”, kertoo RTA Yhtiöt Oy:n toimitusjohtaja Nina Lindström.

Työt kompressoriasemalla käynnistyivät alue- ja pohjanrakennustöillä helmikuussa 2018. Varsinainen kompressoriaseman rakennustyö käynnistyi RTA Yhtiöiden kanssa kesäkuussa 2018. Nyt rakennustyöt ovat edenneet vaiheeseen, jossa rakennusten perustus- ja runkotyöt ovat pääosin valmiit ja rakennuksien seinä- ja kattoelementtien asennukset ovat käynnissä. Myös prosessilaite- ja putkistoasennukset ovat käynnissä työmaalla.

”Työ on edennyt aikataulussa ja budjetissa. Työn edetessä porukka on hitsautunut hyvin yhteen ja yhteistyö sujuu erinomaisesti tilaajan ja urakoitsijoiden välillä”, toteaa Baltic Connector Oy:n työmaapäällikkö Mikko Ruokonen.

Rakennukset valmistuvat maaliskuussa 2019 kompressori- ja automaatiolaiteasennuksia varten. Syksyllä 2019 tehtävien testauksien jälkeen asema aloittaa Balticconnector-hankkeen valmistumisen myötä toimintansa vuoden 2019 lopussa.

 

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama, ja Balticconnector-kaasuputken on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

Kompressoriaseman harjannostajaiset juhlistaa rakennustöiden aikataulun mukaista etenemistä 7.11.2018