Kuulutus tilapäisestä melusta Balticconnectorin meriputken laskutyön aikana

Inkoon kunta on julkaissut kuulutuksen Baltic Connector Oy:n ilmoittamasta tilapäisestä melua aiheuttavasta toiminnasta, joka tapahtuu ajalla 16.4.–31.10.2019 maakaasuputkea laskettaessa mereen.

Tarkemmat tiedot työvaiheista ja melulle altistuvista alueista Inkoon kunnan sivuilla osoitteessa:

https://www.inkoo.fi/inkoo_tiedottaa/inkoon_kunnan_tiedoksiannot/meluilmoituksen_vireilletulo.9371.news

 

Lisätietoja:
projektijohtaja, Tom Främling, puh. +358 50 3262 918