Muutostyö Suomen kaasumarkkinan avaamiseksi jatkuu

EU:n Energiaunionia tavoitteita tukien vuonna 2018 tehtiin päätös Suomen kaasumarkkinoiden avaamisesta 1.1.2020 lähtien. Päätös on johtanut uudistuksiin maakaasulainsäädännössä, jotka vaikuttavat nykyiseen maakaasun siirtoverkon ja myynnin järjestämiseen sekä Baltic Connector Oy:n omistajajärjestelyihin.

Uuden maakaasulainsäädännön mukaan maakaasun siirtoverkko ja myynti tulee eriyttää vuoteen 2020 mennessä. Siirtoverkkohaltijana on toimittava riippumaton, neutraali ja itsenäinen taho. Vuonna 2018 valtio teki valmistelevia toimenpiteitä kaasumarkkinoiden avautumista varten. Vuonna 2018 kaasumarkkinoiden avautumiseen valmistelevia toimia oli kaasun myynti- ja siirtoliiketoiminnan eriyttämisen aloittaminen Gasumissa. Lisäksi vuoden 2018 lopussa perustettiin uusi yhtiö, Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy, jonka tehtävänä on organisoida 1.1.2020 käynnistyvän itsenäisen kaasunsiirtoyhtiön toimintaa.

Balticconnector-kaasuputkea rakentava yhtiö Baltic Connector on muutoksien myötä siirretty osaksi Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:tä 1.1.2019 alkaen. Samassa yhteydessä Baltic Connectorille on nimetty uusi hallitus, jonka puheenjohtajan toimii Esko Pyykkönen. Tämän lisäksi Baltic Connector tekee läheistä yhteistyötä Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy:n kanssa Suomen kaasumarkkinan kehittämiseksi. Edellä mainituista järjestelyistä riippumatta Baltic Connector Oy jatkaa itsenäisesti Balticconnector-hankkeen toteuttamista projektin loppuun asti.

Seuraava vuosi sisältää monia toimenpiteitä, joilla valmistaudutaan avoimeen kaasumarkkinaan. Balticconnectorin rakennustyöt ovat käynnissä ja etenevät aikataulun mukaisesti. Suomen Kaasunsiirtopalvelut Oy on aloittamassa operatiivista toimintaansa ja valmistelee uuden avoimen kaasumarkkinan aikaisen kaasunsiirtoyhtiön toimintaa sekä tiedotuskanavia, joiden kautta saa tietoa maakaasumarkkinan ajankohtaisista asioista. Lisäksi markkinaintegraatiotyö Baltian maiden kanssa etenee vaiheittain. Viron, Latvian ja Suomen väliset keskustelut kaasumarkkinoiden harmonisoinnista ovat jatkuneet aktiivisina lokakuussa 2018 allekirjoitetun yhteisymmärryspöytäkirjan jälkeen ja tavoitteena on saada ensimmäinen askel maiden markkinaintegraatiosta toteutumaan vuoden 2020 alusta.

 

Lisätiedot:
Herkko Plit, toimitusjohtaja, Baltic Connector Oy, puh. +358 50 4620 788

Muutostyö Suomen kaasumarkkinoilla jatkuu, 16.1.2019