Näkymä ulapalle avaa silmiemme eteen mahdollisuuden seilata jonnekin kauas pois

Balticconnector –hankkeen kaivutyöt aloitettiin perjantaina 13.7. Muistan tuon päivän erityisen hyvin, koska juuri tuona kauniina heinäkuisena päivänä aloitin perheeni kanssa kesäloman omalla mökilläni Inkoon saaristossa. Mökkimme laiturilta on suora näköyhteys rakennettavan putken kulkureitille.

Samalla tavoin kuin kesämökkimme, myös Suomi sijaitsee Euroopasta katsoen saarella. Halusimme tai emme, me suomalaiset olemme riippuvaisia meren yli tai ali tehtävistä kuljetuksista ja siitä, mitä päätöksiä Euroopassa mantereen puolella tehdään. Energiantuottamistapamme on perustunut jo pitkään hajautetun korin periaatteeseen, jonka mukaan emme turvaudu vain yhteen tai kahteen energiantuotantotapaan, vaan tapoja on monia. Kysymys on paitsi riskienhallinnasta ja sitä kautta turvallisuudesta, tietenkin myös ympäristöstä.

Kansainvälisen ilmastopaneelin äskettäin julkaiseman raportin mukaan ilmastonmuutos etenee nopeammin kuin olemme ajatelleet. Se tarkoittaa, että meidän tulee ryhtyä ripeisiin, mutta hyvin harkittuihin toimiin päästäksemme eroon fossiilisista polttoaineista. Yhtenä ratkaisuna on esitetty putkessa kulkevaa maakaasua. Uusiutumattomana luonnonvarana se ei tietenkään yksin ratkaise ilmastonmuutoksesta aiheutuvaa ongelmaa. Siksi maakaasu voidaan nähdä välivaiheen polttoaineena siirryttäessä kohti kestävämpiä ja hiilivapaita energiamuotoja. Hyvä puoli on kuitenkin se, että maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat 40% pienemmät kuin kivihiilellä ja 25% pienemmät kuin liikenteen fossiilisilla polttoaineilla. Maakaasun käytöstä ei myöskään synny rikkiä tai raskasmetalleja.

Matkalla kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa tarvitsemme uusia innovaatioita ja useita energianlähteitä. Maakaasun käyttö yhdessä uusiutuvien energiamuotojen kanssa takaa sen, että kotimme – ja kesämökkimme - pysyvät lämmitettyinä, vaikka aurinko ei paistaisi tai tuuli olisi tyyntynyt. Myöhemmin putkessa voi kulkea biokaasua sekä aikanaan mahdollisesti jopa vetyä ja innovatiivisia uusia kaasuvaihtoehtoja. Suomessa energian kulutus on suurinta talviaikaan, joten tarvitsemme energiaa luotettavalla tavalla tuotettuna, tiettyyn aikaan ja vähäpäästöisesti. Tässä maakaasu – ja muut tulevaisuuden kaasut - ovat avainasemassa.

Entisenä Laatukeskuksen toimitusjohtajana pidän tärkeänä myös varsinaisen putkenrakennushankkeen laatua. Hyvä laatu ei kuitenkaan tarkoita pelkästään laadukasta lopputulosta, vaan myös sitä miten se on saatu aikaan. Kuten laatujohtamiseen perehtyneet toiminnankehittäjät tietävät: mitä vähemmän on turvallisuusongelmia ja yleistä sählinkiä, sitä parempi on yleensä myös lopputulos. Ja eipä ole pahitteeksi myös se, että otetaan huomioon myös eri sidosryhmät. Niistä tärkein on luonto, jolla voi mennä pitkäkin aika virheellisistä teknisistä ratkaisuista tai osaamattomuudesta toipumiseen. Meidän, jotka päätöksiä olemme olleet tekemässä ja myös muiden suomalaisten on voitavat luottaa siihen, että suunnittelussa on huomioitu merenpohjan muoto ja olosuhteet, risteävät rakenteet ja laivaväylät juuri oikealla tavalla. Kyse on teknisestikin erittäin vaativaa osaamista vaativasta 150 kilometriä pitkästä yhdysputkesta, josta reilu 77 kilometriä kulkee Suomenlahden pohjassa.

Niin kuin kaikissa poliittisissa päätöksissä, myös energiakysymyksissä on ajateltava sitä, millä tavoin ne kestävät aikaa. Saaristomme on arvokas osa suomalaista kulttuuriperintöä ja identiteettiä. Kun kesämökkini terassilla saaristolaismaisemaa onkin aikanaan ihailemassa jo omista lapsistani seuraava sukupolvi, niin miltä maisema silloin näyttää? Lipuvatko joutsenet edelleen vakiopaikkaansa merenpoukamaan etsimään ruokaa joka ilta? Pystyykö vielä silloinkin erottamaan jo kaukaa rantaa lähestyvien lokkien äänet vai peittyvätkö ne liian lähellä melua tuottavan teollisen toiminnan alle?

Sanotaan, että ihminen voi katsoa loputtoman pitkään kolmea asiaa. Nukkuvaa lasta, elävää tulta ja merimaisemaa. Mereen liittyy aina ripaus mystiikkaa, koska näkymä ulapalle avaa silmiemme eteen mahdollisuuden seilata jonnekin kauas pois. Meren pohjassa kulkeva putki yhdistää meidät Viron kautta muuhun Eurooppaan. Se on turvallinen suunta lähteä - ja palata takaisin - myös tuleville sukupolville.

Pia_kauma

Pia Kauma
Kansanedustaja (kok.), kaupunginvaltuutettu