Nimityksiä Baltic Connector Oy:ssä

Baltic Connector Oy on tehnyt seuraavat henkilönimitykset:

Anni Sarvaranta on aloittanut 23.10.2017 kehitysjohtajana. Annilla on kokemusta energia-alalta projektijohtamisesta, liiketoiminnan kehittämisestä, sidosryhmävaikuttamisesta, edunvalvonnasta, myynnistä ja markkinoinnista sekä verkostojen johtamisesta. Hän on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri. Kehitysjohtajana hänen tehtäviinsä kuuluu Suomen kaasuinfrastruktuurin toimintarakenteeseen ja avautuvaan kaasumarkkinaan valmistautuminen.

Hankintajohtaja Arja Koski vastaa vastedes hankintojen lisäksi myös strategiasta.

Juuli Nyholm aloitti 1.3.2017 yrityksessä hallinnollisena koordinaattorina.

Mika Myötyri aloitti 1.7.2017 yrityksessä kehitysinsinöörinä. Hän on toiminut aiemmin Baltic Connector Oy:ssä diplomityöntekijänä.

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama ja sen on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788

 

Nimityksiä Baltic Connector Oyssä, 23.10.2017