Räjähteiden raivaaminen Suomen ja Viron välisellä Balticconnectorin putkilinjalla Suomenlahdella

Baltic Connector Oy:n alihankkija Finnish Diving Support Oy toteuttaa Suomenlahdella kolmen räjähteen raivaamisen 23.–27.4.2018. Raivaustyö nojaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.3.2018 myöntämään valmistelulupapäätökseen nro 193/2017/2. Räjähteet sijaitsevat Balticconnectorin putkilinjalla ja ovat noin 40–42 kilometrin päästä rannasta Suomen talousvesialueella. Räjähteet sijaitsevat yli 50 metrin syvyydessä, jolloin niiden poistamisesta ei aiheudu häiriötä. Poistotyöt toteutetaan ympäristö- ja turvallisuusvelvoitteiden mukaisesti. Laivaliikenteen suojaetäisyys raivaustyöstä on kolme kilometriä. Laivaliikennettä ohjaa ja valvoo VTS-Helsinki.

Poistotyön hoitaa Finnish Diving Support Oy. Räjäytystyön johtaa ja valvoo Mauno Napari, Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy on vuonna 2015 perustettu valtionyhtiö, joka toteuttaa Suomen osuuden Suomen ja Viron välille rakennettavasta Balticconnector-kaasuputkesta. Balticconnector yhdistää valmistuttuaan Suomen ja Baltian maiden kaasuverkostot sekä mahdollistaa kaasumarkkinoiden avautumisen Suomessa. Hanke on 75-prosenttisesti EU:n rahoittama, ja Balticconnector-kaasuputken on tarkoitus valmistua vuoteen 2020 mennessä.

 

Lisätiedot:

projektijohtaja, Tom Främling, puh. +358 50 326 2918
projektipäällikkö, Mauno Napari, puh. +358 040 595 5567

Räjähteiden raivaaminen Suomen ja Viron välisellä Balticconnectorin putkilinjalla Suomenlahdella, 23.4.2018