Räjähteiden raivaaminen Suomen ja Viron välisellä Balticconnectorin putkilinjalla Suomenlahdella

Baltic Connector Oy:n alihankkija Finnish Diving Support Oy toteuttaa Suomenlahdella kolmen räjähteen raivaamisen 23.–27.4.2018. Raivaustyö nojaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 16.3.2018 myöntämään valmistelulupapäätökseen nro 193/2017/2. Räjähteet sijaitsevat Balticconnectorin putkilinjalla ja ovat noin 40–42 kilometrin päästä rannasta Suomen talousvesialueella. Räjähteet sijaitsevat yli 50 metrin syvyydessä, jolloin niiden poistamisesta ei aiheudu häiriötä. Poistotyöt toteutetaan ympäristö- ja turvallisuusvelvoitteiden mukaisesti. Laivaliikenteen … Jatka artikkelin Räjähteiden raivaaminen Suomen ja Viron välisellä Balticconnectorin putkilinjalla Suomenlahdella lukemista