Suomalais-virolainen yhteistyö varmisti Balticconnectorin käyttöönoton aikataulussa

Tänään juhlittiin Suomen ja Viron kaasuinfrat yhdistävän Balticconnector-kaasuputken käyttöönottoa. Helsingissä ja Viron Paldiskissa samanaikaisesti järjestettävien tilaisuuksien välillä oli maiden ja EU:n välisen hyvän yhteistyön hengessä myös reaaliaikainen videoyhteys. Kunniavieraina ja puhujina käyttöönottojuhlassa olivat tasavallan presidentti Sauli Niinistö, Viron tasavallan presidentti Kersti Kaljulaid, elinkeinoministeri Mika Lintilä, Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Taavi Aas sekä Klaus Dieter Borchardt, Euroopan komission energian pääosaston varapääjohtaja Klaus-Dieter Borchardt.

Kaksisuuntainen Balticconnector-kaasuputki oli toimintavalmiina jo marraskuussa, kuukauden etuajassa. Tämä mahdollistaa Suomen ja Viron kaasumarkkinoiden avaamisen ja niiden integroinnin muuhun Eurooppaan 1.1.2020. Putki parantaa kaasujärjestelmän paikallista toimintavarmuutta ja mahdollistaa hajautetun kaasunsaannin sekä mm. LNG:n ja biokaasun käytön.

”Avaamme Suomen, Viron ja Latvian yhtenäisen kaasumarkkinan 1.1.2020. Tämä kolmen markkinan integraatio on Euroopan mittakaavassa historiallinen askel. Balticconnectorissa on ollut kyse laajemmasta alueellisesta energiapoliittisesta muutoksesta, kuin vain putken rakentamisesta: Se on mahdollistanut yhtenäisen rajat ylittävän kaasumarkkinan. Infrastruktuuri ilman markkinoita olisi rahan hukkaa! Me saamme molemmat, infran ja markkinan, iloitsee Elering AS:n hallituksen puheenjohtaja Taavi Veskimägi.

”On hienoa, että pystymme ottamaan käyttöön putken aikataulun mukaisesti. Samalla olemme luoneet pohjan toimivalle kaasumarkkinalle. Haluankin kiittää ammattitaitoista henkilöstöä Suomessa ja Virossa sekä kaikkia urakoitsijoita, jotka saumattomalla yhteistyöllä ovat aikaansaaneet tämän menestyksen”, toteaa Baltic Connector Oy:n toimitusjohtaja Herkko Plit.

75 prosenttia 250 miljoonan euron projektista rahoitettiin EU:n Verkkojen Eurooppa -välineestä. Hankkeen kulmakivenä on ollut hyvä yhteistyö Suomen, Viron ja EU:n välillä.

”Balticconnectorin käyttöönotto on avain kaasumarkkinoiden avaamiseen EU-jäsenmaiden kesken Baltiassa sekä alueellisen energiamarkkinan kehittämiseen. Kolmivuotisen yhteistyömme aikana INEA on arvostanut suuresti sekä Baltic Connectorin että Eleringin tiimien ammattimaisuutta ja voimakasta sitoutumista. Haluamme kiittää heitä projektin aikataulujen pitämisestä”, sanoo Euroopan komission Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston (INEA) johtaja Dirk Beckers.

Baltic Connector Oy on vastannut hankkeen osuudesta Suomessa ja Elering AS Virossa. Putken merenalaisesta osuudesta yhtiöt vastasivat yhdessä. Toteuttamiseen on osallistunut suuri joukko päättäjiä, rakennuttajia, konsultteja ja urakoitsijoita sekä muita sidosryhmiä. Putken merenalainen osuus Suomen ja Viron välillä on 77 kilometriä pitkä. Putki rantautuu Suomen maaperälle Inkoossa, jossa 21 kilometrin mittainen maanalainen putki yhdistyy Suomen siirtoverkkoon. Virossa meriputki rantautuu Paldiskiin, josta alkaa 55 kilometrin mittainen maaputki. Putken siirtokapasiteetti on 7,2 miljoonaa kuutiometriä vuorokaudessa.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja, Herkko Plit, puh. +358 50 4620 788
hallituksen puheenjohtaja, Elering, Taavi Veskimägi, puh. +372 501 0168

Suomalais-virolainen yhteistyö varmisti Balticconnectorin käyttöönoton aikataulussa 11.12.2019