Suomi ja Viro lähempänä Balticconnector-kaasuputken lopullista investointipäätöstä

Suomi ja Viro lähempänä Balticconnector-kaasuputken lopullista investointipäätöstä

Virolainen Elering AS ja valtionyhtiö Baltic Connector Oy ovat Suomen ja Viron välisen kaasuputken hankevastaavina toimittaneet Euroopan komissiolle tukihakemuksen hankkeen rahoittamiseksi Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF) erillisrahastosta. EU-rahoituksen saaminen on edellytys lopullisen investointipäätöksen syntymiselle.

Hankevastaavat ovat hyvässä yhteistyössä täsmentäneet ja päivittäneet tukihakemusta vastaamaan viimeaikaisia yhtiön organisaatioon ja kaasusektorin sääntelyyn liittyviä muutoksia. Myös täydentäviä tekniikkaan ja kannattavuuteen liittyviä selvityksiä on saatu valmiiksi. Tämän lisäksi suomalainen osapuoli on vahvistanut organisaatiotaan ja pääomaansa sekä hankevalmiuksiensa tasoa.

Elering AS ja Baltic Connector Oy hakevat merkittävää yhteisrajoitusta Balticconnector-projektin 250 miljoonan kokonaiskustannuksiin. CEF-rahoitus voisi olla 75 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista. Euroopan komissio myönsi jo aiemmin, joulukuussa 2015, kaasuputken suunnittelutöihin tukea 5,4 miljoonaa euroa.

Suomen ja Viron maakaasuverkot yhdistävän Balticconnector-putken on tarkoitus valmistua vuonna 2019. Putkiyhteys on edellytys sille, että Baltian maiden ja Suomen kaasumarkkinat voidaan yhdistää ja tätä kautta lisätä kaasun huoltovarmuutta alueella.

Lisätiedot:
Baltic Connector Oy:n hallituksen puheenjohtaja Herkko Plit, puh. 050 462 0788
Elering AS:n toimitusjohtaja Taavi Veskimägi, puh. +372 715 1221