Kaasuputki Siuntio - Inkoo

Balticconnector-kaasuputken maaputkiosuus rakennetaan Siuntion Pölansin ja Inkoon Fjusön alueen välille. Putki kulkee pääosin Inkoon kunnan alueella ja putkilinjan pohjoisosassa lyhyen matkaa Lohjan ja Siuntion kuntien alueella. Maaputken pituus on 21 kilometriä. Lisää maakaasuputkesta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Maaputki on täytetty maakaasulla ja putki on käytössä. Putkilinja on merkitty maastoon merkintäpylväillä
 • Putkilinjan viimeistelytyöt ja peltosalaojien korjaustyöt valmistuvat lokakuun 2019 puoleen väliin mennessä. Työmaa päättyy lokakuun 2019 loppuun mennessä
 • Talven pakkaskaudella tehdään muutamia viimeistelytöitä pehmeikköalueilla, jonne ei tällä hetkellä ole mahdollista mennä
 • Työalueiden kaikki pellot ovat normaalissa viljelyskäytössä ensi keväänä
 • Maanhankinnan loppukokoukset pidetään syksyllä 2020
(Päivitetty 10.10.2019)

Rakennusaikataulu

 • Maaputken rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018 puuston poistolla työalueelta
 • Putken maarakennus- ja asennustyöt alkoivat kesä–heinäkuussa 2018
 • Maaputki otettiin koekäyttöön 28.8.2019
 • Putken käyttö alkaa 1.1.2020

Tarkemmin käynnissä olevista ja lähiajan tulevista tapahtumista on kerrottu alempana.

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 7.00–18.00 välisenä aikana. Putken asennustyöt putkilinjalla ovat valmistuneet.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Vaikutukset ympäristöön

Rakennustyöt lisäävät liikennettä rakennuskohteessa hetkellisesti. Asiasta informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Räjäytystyön äänet jäävät hyvin paikallisiksi, ja louhintatöille haetaan työhön tarvittavat luvat.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti. Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Kulku työmaa-alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa. Työmaa-alue on merkitty maastoon reunakepein ja erikoiskohteissa merkintänauhoin. Risteävien teiden kohdalla on työmaakyltit.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Rakennus- ja asennusurakka: Louhintahiekka Oy

Salaojien korjausurakka: Maanrakennus Tuuli Oy

Tulevia urakoita

Kaikki keskeiset urakat hankittu

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Kulkusillan rakennusurakka

Putkitoimitus

Kaasun kompressori- ja mittausasema, Inkoo

Inkoon Svartbäckin alueelle  valmistunut asema koostuu kaasun kompressori- ja määrämittausasemasta. Kompressoriasemalla säädetään kaasun virtausta, ja mittausasemalla mitataan kaasun määrää ja analysoidaan sen laatua. Lisää asemasta

Työmaan ajankohtaiset tapahtumat

 • Kompressoriaseman rakennus- ja asennustyöt ovat valmistuneet. Työmaa on päättynyt
 • Aseman koekäyttö on käynnissä ja se valmistuu lokakuun 2019 loppuun mennessä
(Päivitetty 10.10.2019)

Rakennusaikataulu

 • Aseman rakennustyöt käynnistyivät helmikuussa 2018
 • Aseman rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2018
 • Kompressoriaseman mekaaninen valmius saavutettiin heinäkuussa 2019 ja rakennustyöt valmistuivat elokuun lopussa 2019
 • Kompressoriasema otettiin koekäyttöön 10.9.2019
 • Kompressoriaseman käyttö ja kaasun siirto alkaa 1.1.2020

Työskentelyajat

Rakennustöitä tehdään arkisin klo 6.00–18.00 välisenä aikana. Sähköasennustöitä voidaan tehdä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 7–16 välisenä aikana. Sähköasennustyöt eivät aiheuta melua työmaa-alueen ulkopuolelle.

Erikoistapauksissa voidaan työskennellä arkisin klo 22.00 saakka. Tällaisista tilanteista ilmoitetaan erikseen.

Vaikutukset ympäristöön

Kompressoriasema sijaitsee rannikon läheisyydessä, yleisen maantien päässä, yli kilometrin etäisyydellä asutuksesta. Rakennustyö ei näin ollen aiheuta juurikaan meluhaittaa lähialueen asukkaille.

Rakennustyöt ja materiaalitoimitukset lisäävät liikennettä rakennuskohteeseen rakentamisaikana. Suuremmista kuljetuksista informoidaan paikallisia asukkaita etukäteen.

Rakentamistyössä käytetään normaaleja työkoneita ja kuorma-autoja. Työkoneissa on määräysten mukaiset varusteet ympäristövahinkojen estämiseksi.

Rakennustyössä ei käytetä ympäristölle haitallisia aineita, ja ympäristöasioita seurataan työmaalla säännöllisesti.

Toimintatapamme perustuu ympäristöasioiden huomioimiseen kaikessa toiminnassa ja ennakoivaan ennaltaehkäisemiseen. Ympäristöasiat kulkevat mukana kaikessa tekemisessä. Perehdytämme kaikki alihankkijamme myös ympäristöasioista ja huolehdimme niiden noudattamisesta hankkeen kaikissa vaiheissa.

Työmaaturvallisuus

Työmaa-alue on aidattu ja kulku alueella on kiellettyä ilman työmaan edustajan lupaa.

Työmaa-alueella olevilla työntekijöillä ja vierailijoilla tulee olla yllä asianmukaiset suojavarusteet. Jokaisella työmaalla työskentelevällä on kuvallinen kulkukortti jatkuvasti esillä.

Työmaan turvallisuus varmistetaan etukäteen tehdyllä turvallisuussuunnitelmalla, työntekijöiden perehdytyksellä, jatkuvalla seurannalla ja viikoittain tehtävillä turvallisuushavaintokierroksilla.

Käynnissä olevia urakoita

Maanrakennus- ja perustusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Talonrakennusurakka: RTA-yhtiöt Oy

Laite- ja putkiasennusurakka: Scanweld AS

LVI-urakka: Star Expert Oy

Rakennusautomaatiourakka: Siemens Osakeyhtiö

Rakennussähköurakka: Saipu Oy

Prosessisähköurakka: Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Päälaitetoimitus (kompressoriyksikkö): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company

Automaatiojärjestelmätoimitus: Valmet Automation Oy

Tulevia urakoita

Kaikki urakat on hankittu.

Valmistuneita urakoita

Puuston poistourakka

Aluerakennusurakka

Meriputki Inkoo – Paldiski

Meriputki Inkoosta Paldiskiin on valmistunut. Tällä hetkellä käynnissä ovat työn viimeistelyvaiheet eli alueen maisemointiin liittyvät toimenpiteet.

Jatkossa meriputkelle suoritetaan tarkastuksia määräajoin, joilla varmistetaan putken toimintakunto. Tarvittaessa putkelle voidaan tehdä huoltotöitä, jotka saattavat näkyä alueella.

Meriputken olemassaolo ei vaikuta alueen normaaliin virkistystoimintaan. Putki on merkitty merikortteihin ja sen läheisyydessä työskentely on sallittua vain luvalla.

Baltic Connector Oy haluaa kiittää kaikkia sidosryhmiä ja erityisesti alueella asuvia ihmisiä. Toivotamme kaikille hyvää syksyn jatkoa!

Tilaa työmaatiedotteet

Jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jatkossa ajankohtaiset työmaatiedotteet sähköpostiisi.
Tietosi ovat turvassa, emme käytä tietoja muuhun tarkoitukseen kuin tiedottamiseen.