Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Grävning av havsbottnen inleds för sjöledningen inleds i Ingå

Den 13.7.2018 inleds nästa fas av sjöledningens förberedande arbeten med grävning av havsbottnen. De första grävningsarbetena kommer att utföras på fredagen 13.7. utanför Fjusö i Ingå, där man muddrar havsbottnen för att göra en färdig kanal för sjöledningen som installeras sommaren 2019. Under veckoslutet fortsätter grävningsarbetet utanför Skämmö.

Förberedande arbeten för installation av havsledning påbörjas på Finska viken

De förberedande arbetena för installationen av Balticconnector-projektets havsledning påbörjas efter midsommar. Då inleds skyddsåtgärderna för kablarna och Nord Stream -ledningen på havsbottnen. I juli börjar schaktningsarbetet på Paldiski-kust där havsröret kommer i land i Estland. I juli-augusti skiftet förflyttar man sig till schaktningsarbetet där som ledningen kommer till Finland, i Fjusö-område i Ingå.

The video recording of the Groundbreaking Ceremony of Balticconnector project

The start of Balticconnector’s construction phase was celebrated on 8th of June 2018 in Inkoo on the compressor station worksite with the Groundbreaking Ceremony. The event brought together decision-makers, constructors, consultants, contractors and other stakeholders who are an important part of the project and have made it possible for the project to progress to the […]

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider