Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Antero Jännes ny styrelseledamot för Baltic Connector Oy

Energiråd, DI Antero Jännes (63) har valts till styrelseledamot för Baltic Connector Oy. Jännes har betydande erfarenhet och specialkompetens inom gas- och energibranchen och medför således viktiga färdigheter och kunskaper om gasmarknaden till Baltic Connector Oy:s styrelse.

Offentlig kungörelse

Baltic Connector Oy kommer att ansöka om tillstånd av statsrådet för att inlösa samt tillstånd till förhandsbesittningstagande av fast egendom och särskilda rättigheter i Lojo stad, Ingå och Sjundeå kommuner i enlighet med den om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter givna lagen (29.7.1977/603). Balticconnector -projektets landledning sträcker sig från Fjusö landföringsplats i Ingå […]

Vattentillståndsansökningarna för gasledningen Balticconnector kungörs 9 mars–10 april 2017

Balticconnector är en gasledning som förenar Finland och Estland och som gör det möjligt att förena gasmarknaderna i Baltikum och Finland. Projektets finländska byggherre Baltic Connector Oy har ansökt om tillstånd enligt vattenlagen att få bygga en naturgasledning i havsområdet från Joddböle i Ingå till gränsen mellan Finland och Estland samt tillstånd för naturgasledningen mellan […]

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider