Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Den offentliga upphandlingen av havsledningen framskrider

Den offentliga upphandlingen gällande tillverkning och installation av den gasledning som byggs mellan Finland och Estland framskrider. Baltic Connector och Elering har bland kandidaterna sållat fram dem som uppfyller kraven och kommer att be om anbud för tillverkningen av havsledningen av fyra företag och för installationen av fem. Företagen ska lämna in sina preliminära anbud […]

Riksdagen godkände regeringens proposition till naturgasmarknadslag

Riksdagen har i dag den 26 juni godkänt regeringens proposition om en ny naturgasmarknadslag. Lagen syftar till att öppna naturgasmarknaden för konkurrens inom både parti- och detaljhandel från och med år 2020. Öppnandet av den finländska gasmarknaden och anslutningen till den europeiska marknaden möjliggörs av Balticconnector, gasledningen som kommer att byggas mellan Finland och Estland.

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider