Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Balticconnector-projektets avtal om tillverkningen av havsledningen garanterar materialet för byggnadsskedet

Baltic Connector och Elering har 4.1.2018 undertecknat ett avtal om tillverkningen av havsledningen och materialleveranserna för ledningen med Corinth Pipeworks Pipe Industry SA. Avtalet omfattar materialet för den 77 kilometer långa havsledningen från Finland till Estland. Tillverkningen av havsledningen sker under 2018 vid Corinths fabrik i Grekland, och installationsarbetena startar enligt tidtabell 2019.

Balticconnector-projektets havsledning har beviljats vattentillstånd

Regionförvaltningsverket har 30.11.2017 beviljat Baltic Connectors havsledning tillstånd enligt vattenlagen. I och med tillståndsbeslutet har Baltic Connector rätt att bygga en gasledning på havsområdet från Ingå till gränsen mellan Finland och Estland. Dessutom har regionförvaltningsverket beviljat vattenlagsenligt tillstånd att bygga naturgasledningen mellan Ingå och Sjundeå under Ingarskila å.

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider