Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Bästa markägare

Naturgasledningen Balticconnector har varit i kommersiell användning sedan ingången av året. Gas strömmar hela tiden från Estland till Finland. Ungefär en tredjedel av den naturgas som Finland använde i början av 2020 kom från Baltikum. Planen var att slutförrättningen av markinlösen för landledningen Sjundeå – Ingå inleds i juni 2020. Målet var att förrätta syn […]

Driftsättningen av gasledningen Balticconnector firas i Finland och Estland

Driftsättningen av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland firas i dag den 11 december 2019 i Finland och Estland. Evenemang ordnas parallellt i Helsingfors och Paldiski och en videoförbindelse i realtid visar på det goda samarbetet mellan länderna och internt inom EU. Hedersgäster vid evenemangen är republikens president Sauli Niinistö och republiken Estlands president Kersti […]

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider