Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Sprängningsarbeten fortsätter utanför Fjusö

Sprängningsarbeten fortsätter utanför Fjusö med borrning 6.8 – 10.8. Prognosen är att sprängningen görs på torsdag eller fredag. Efter sprängningen är det planerat att stenen grävs bort 13.8, vilket betyder att det inte arbetas veckoslutet 11 -12.8 i området. Efter det fortsätter jobben vid Ingå farled och i yttre skärgården. Ytterligare information: projektdirektör, Tom Främling, […]

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider