Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Baltic Connector undertecknade jordlegoavtalet för kompressorstationen – Projektet framskrider enligt schem

Baltic Connector har 19.9.2017 skrivit under jordlegoavtalet angående markområdet för kompressorstationen. Området hyrs ut till Baltic Connector till bedrivandet av gasöverföringsverksamhet  och relaterad serviceverksamhet. Markområdet ligger i Ingå kommun, i Svartbäckområdet nära kusten, och omfattar en areal på 3,3 hektar. Hyrestiden för området är 50 år.

Den offentliga upphandlingen av havsledningen framskrider

Den offentliga upphandlingen gällande tillverkning och installation av den gasledning som byggs mellan Finland och Estland framskrider. Baltic Connector och Elering har bland kandidaterna sållat fram dem som uppfyller kraven och kommer att be om anbud för tillverkningen av havsledningen av fyra företag och för installationen av fem. Företagen ska lämna in sina preliminära anbud […]

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider