Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Rörläggningen för Balticconnectors havsledning har slutförts enligt tidsplanen

Balticconnector-projektets rörläggning i Finska viken började 20.5.2019 i Ingå. De gynnsamma förhållandena möjliggjorde att rörläggningen framskred effektivt och att ändan på rörläggningen som började i Finland kunde läggas i havsbottnen 14.6.2019. Efter detta vände fartyget Lorelay om och rörläggningen av ledningens andra ända börjades i Paldiski och slutfördes 17.6.2019. Rörläggningens sista fas var att förena […]

Svetsningen för Balticconnectors landledning har slutförts i Inkoo

Balticconnectors landledning mellan Pölans i Sjundeå och Fjusö i Ingå har nu svetsats ihop och sänkts ner i rördiket. Arbetena längs med rörledningen inleddes med borttagning av trädbeståndet under vintern 2018 och fortsatte med jordbyggnad i juni 2018. Nu pågår de avslutande arbetena samt reparation av åkerdräneringskanalerna. Provtryckningen och torkningen utförs inom juni och ledningen […]

Balticconnectors rörläggning med Lorelay-fartyget framskrider enligt planerna

Rörläggningen för Balticconnectors havsledning har framskridit schemaenligt och sammanlagt har redan 34 km rör installerats. Lorelay-fartyget från det holländska företaget Allseas inledde arbetet i Ingå 20.5 och framskrider mot Paldiski i Estland med en hastighet på 2–3 kilometer per dag. Havsledningens längd är 77 km, och rörläggningsarbetet kommer att bli färdigt i juli.

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider