Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Baltic Connector Oy är

DEN FINLÄNDSKA VERKSTÄLLAREN AV GASLEDNINGEN SOM SAMMANBINDER FINLANDS OCH ESTLANDS GASNÄT

Aktuellt

Balticconnetor-projektets byggarbete inleds i Ingå

Byggarbetet för Baltic Connector kompressorstation inleds med en förgranskning i Ingå 12.2.2018. Byggarbetet på området utförs av Louhintahiekka Oy som Baltic Connector ingått ett avtal med angående schaktnings- och övrig zonarbete. I det första skedet kommer man att utföra uppgrävnings- och markarbete. Schaktningsarbetet inleds i slutet av februari och pågår i ca 3 månader. I samband med […]

Balticconnector-projektets havsledning har beviljats byggtillstånd inom Finskt territorialvatten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 1.2.2018 beviljat Balticconnector-projektets havsledning byggtillstånd för den ca 33 km långa sträckan inom Finlands territorialvatten. I och med tillståndet får Baltic Connector Oy bygga havsledningen i Ingå kommunområde samt inom Finlands territorialvattenområde. I Finland kommer havsledningen på land vid dess landförning på Fjusö udde, i Ingå kommun, där den kopplas med […]

Följ projektets aktuella nyheter och meddelanden.

Beställ meddelanden till din e-post här.

VAD ÄR BALTICCONNECTOR?

Balticconnector, naturgasledningen som byggs mellan Finland och Estland, möjliggör sammankoppling av de baltiska ländernas och Finlands gasmarknader samt deras integrering i EU:s gemensamma energimarknad. Bygge av annan infrastruktur för gas i de baltiska länderna möjliggör dessutom dubbelriktad gastrafik mellan Estland och Lettland, vilket tillsammans med Balticconnector ger Finland och Estland möjligheten att använda Lettlands underjordiska lager utifrån egna markandsbehovet.

Läs mer om projektet och om hur det framskrider