Baltic Connector Oy inleder naturgasledningens terrängundersökningar

Lantmäteriverket har den 24 januari 2017 i enlighet med sitt beslut MML 5418/03 04/2016 beviljat Baltic Connector Oy tillstånd att genomföra terrängundersökningar för byggbarheten för ett naturgasrör på områden i Ingå och Sjundeå kommuner samt Lojo stad. Undersökningsområdet omfattar Finlands andel av landledningen i naturgasledningsprojektet mellan Finland och Estland. Terrängundersökningarna för rördragningen inleds under februari 2017 och syftas bli klara under våren. Avsikten är att utföra undersökningarna så att de inte orsakar nämnvärd olägenhet för markägarna.

Under undersökning varande rördragningen finns tillgänglig här, de röda linjerna som syns på kartan indikerar fastigheternas gränser.

För mer information om terrängundersökningarna, vänligen kontakta: projektdirektör Tom Främling, tel: 050 3262 918, e-post: tom.framling@balticconnector.fi