Ansökan om undantagstillstånd har godkänts

Byggnads- och miljönämnden i Ingå har den 14.2.2017 godkänt ansökan om undantagstillstånd gällande detaljplanen för Joddböle.

Baltic Connector Oy lämnade i december 2016 ansökan om undantagstillstånd gällande placeringen av gasledningens landföringsområde i Svartbäck by vid Fjusö strand avvikande från den i kraft varande detaljplanen. Det från detaljplanen avvikande landföringsområdet är tekniskt och miljömässigt lämpligare än den platsen avsedd i enlighet med planen. Lekplatser eller miljöområden som omfattar specifika värden finns inte närheten av landföringsområdet. Det nya landföringsområdet möjliggör att dragningen av gasledningen kan genomföras som en s.k. rak dragning.

Det krävs ett cirka 30 meter brett arbetsområde för att dra röret i skogsterräng, efter vilket området kan återställas med hjälp av planteringar. En cirka fem meter bred zon intill röret förblir bar. Landföringsområdet kommer att återställas och planteras på ett sådant sätt att öppningen blir möjligast liten och landskapsbilden påverkas minimalt.

 

För mer information:
verkställande direktör Herkko Plit, Baltic Connector Oy, herkko.plit@balticconnector.fi, tel. 050 462 0788
projektdirektör Tom Främling, Baltic Connector Oy, tom.framling@balticconnector.fi, tel. 050 326 2918