Baltic Connector fortsätter med naturgasledningens terrängundersökningar

Baltic Connector påbörjar i september 2017 andra skedet av terrängundersökningarna för naturgasledningen på Ingå och Sjundeå kommuners och Lojo stads områden. Under andra skedet  görs utstakningen av linjen och arbetsområdet märks i terrängen för besiktningar.

”Avsikten är att utföra undersökningarna så att markägarna inte förorsakas betydande olägenhet eller skada. Märkningarna görs på åkrarna efter höstbruket och tas vid behov bort före vårbruket”, säger Tom Främling, projektdirektör för Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy har av statsrådet ansökt om tillstånd för inlösning och förhandsbesittningstagande av de markområden som behövs för naturgasledningen och tillhörande konstruktioner. Beslutet om inlösningstillståndet väntas under hösten 2017.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

Projektdirektör, Tom Främling, Tfn +358 50 326 2918

 

Baltic Connector fortsätter med naturgasledningens terrängundersökningar, 13.9.2017