Baltic Connector har beviljats tillstånd att bygga överföringsledning över Finlands gränser

Arbets- och näringsministeriet har 13.10.2017 beviljat tillstånd att bygga Balticconnector-projektets gränsöverskridande överföringsledning. Gasledningen kommer att byggas mellan Finland och Estland. Balticconnector-projektet möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland för konkurrens och integrerar Finland i EU:s gemensamma energimarknad.

”Integrationen med Europas gemensamma gasmarknad innebär att då Finlands gasmarknad år 2020 öppnas, kan man införa nya aktörer till marknaden. På en öppen gasmarknad finns mera konkurrens, vilket i sin tur påverkar gasens prissättning. Balticconnector gör gaskällorna och distributionsrutterna mångsidigare och förbättrar även drifttillförlitligheten”, förklarar Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy.

Balticconnector-projektet motsvarar kommissionens mål om att förena det europeiska gasnätet. Samtidigt möjliggör Balticconnector även uppkomsten av ett gemensamt marknadsområde för Finland och Baltikum. Projektet förbättrar också energisäkerheten och försörjningstryggheten i Finland. Tillståndet är i kraft i fem år och projektet ska bli färdigt inom denna tid.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn. +358 50 4620 788

 

Baltic Connector har beviljats tillstånd att bygga överföringsledning över Finlands gränser, 16.10.2017