Baltic Connector undertecknade jordlegoavtalet för kompressorstationen – Projektet framskrider enligt schem

Baltic Connector har 19.9.2017 skrivit under jordlegoavtalet angående markområdet för kompressorstationen. Området hyrs ut till Baltic Connector till bedrivandet av gasöverföringsverksamhet  och relaterad serviceverksamhet. Markområdet ligger i Ingå kommun, i Svartbäckområdet nära kusten, och omfattar en areal på 3,3 hektar. Hyrestiden för området är 50 år.

Kompressorstationen kommer att bestå av en tryckhöjnings- och mätstation samt byggnader som behövs för underhållet av gasledningen. Byggarbetet inleds vintern 2018. Det tidplansenliga slutförande- och ibruktagande är i slutet av år 2019.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Baltic Connector undertecknade jordlegoavtalet för kompressorstationen – Projektet framskrider enligt schema, 19.9.2017