Balticconnector har fyllts med gas på havssträckan och är klar för drift

Sista etappen av ibruktagningen av Balticconnector avslutades 28.11.2019 då havsledningen fylldes med gas och trycksätts till Estlands gasnät. Balticconnector tas i kommersiell drift 1.1.2020.

Byggarbetet och rörnedläggningen på Finska vikens botten slutfördes sommaren 2019. När ledningen fylldes med gas spolades den först med kväve, som sedan avleddes bakom ett skrapredskap hela vägen från Ingå. När skrapredskapet eller ”grisen” på yrkesslang hade kommit fram till Paldiski i Estland var ledningen fylld med gas och klar för drift.

”Att havsledningen nu fyllts med gas innebär att Balticconnector är klar för drift. Tidigare har landledningen fyllts med gas och provdriften av Ingå kompressorstation genomförts framgångsrikt. Därmed är alla bitar på plats för att ta ledningen i drift från och med 1.1.2020”, säger Tom Främling, projektdirektör på Baltic Connector Oy.

”Vi kan vara stolta över vår bedrift. En kunnig projektledning och motiverade utförare gjorde det möjligt att sätta ledningen i drift enligt tidtabellen. Balticconnector tas i drift 1.1.2020 samtidigt som den finländska gasmarknaden öppnas”, säger Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788