Balticconnector-ledningen blir klar för drift enligt tidtabell

Den finländska andelen av Balticconnector-projektet har nu framskridit till det skede där bygg- och byggnadsarbetena är slutförda och landledningen har fyllts med naturgas. Ingå kompressorstations provdrift slutfördes framgångsrikt i oktober. I november fylls ledningen med naturgas och ansluts till Estlands överföringsnät för naturgas. Efter detta skede är ledningen färdig för kommersiellt bruk från och med 1.1.2020.

”Det har varit en glädje att få se hur varje skede i projektet slutförts tidtabellsenligt. Vi närmar oss stunden då alla arbetena är färdiga och ledningen lämnas i beredskap för att vänta på att gasmarknaden öppnas 1.1.2020. Vi kan redan i detta skede konstatera att ledningen blir färdig för idrifttagningen enligt tidtabell”, berättar Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

På tisdagen 5.11.2019 fick medier bekanta sig med den färdiga Ingå kompressorstationen och höra om projektets framskridande. Projektets slutförande kommer att uppmärksammas 11.12.2020 med en idrifttagningsfest med intressenter och inbjudna gäster i Finland och i Estland.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

Balticconnector-ledningen blir klar för drift enligt tidtabell, 5.11.2019