Balticconnector möjliggör öppnandet av gasmarknaden

Verkställande direktör Herkko Plit skriver i sin kolumn om Balticconnectors betydelsefulla roll i öppnandet av gasmarknaden samt i sammankopplandet av Finland till det europeiska gasnätet. Dessutom framhävs gasens roll som brobyggare mot ett koldioxidneutralt samhälle.

Kolumnen är publicerad i Centrum Balticums kolumnserie och finns tillgänglig på finska här.