Balticconnector-projektets avtal om tillverkningen av havsledningen garanterar materialet för byggnadsskedet

Baltic Connector och Elering har 4.1.2018 undertecknat ett avtal om tillverkningen av havsledningen och materialleveranserna för ledningen med Corinth Pipeworks Pipe Industry SA. Avtalet omfattar materialet för den 77 kilometer långa havsledningen från Finland till Estland. Tillverkningen av havsledningen sker under 2018 vid Corinths fabrik i Grekland, och installationsarbetena startar enligt tidtabell 2019.

Avtalet är ett av de största i Balticconnector-projektet. ”Avtalet tryggar att projektet framskrider enligt tidtabell. I och med det finns allt det material som behövs för havsledningen till hands då byggnadsskedet inleds”, berättar Tom Främling, projektdirektör vid Baltic Connector.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Balticconnector-projektets avtal om tillverkningen av havsledningen garanterar materialet för byggnadsskedet, 5.1.2018