Balticconnector-projektets första offentliga upphandlingar har inlets

De första offentliga upphandlingarna för byggandet av Balticconnector-gasledningen mellan Finland och Estland inleddes förra veckan.

Upphandlingen av kompressorenheten började den 24.4 medan upphandlingarna av tillverkning och installation av offshore-ledningar började den 28.4. Närmare information om upphandlingarna finns tillgängligt på webbplatsen ted.europa.eu.

”I och med att upphandlingarna har inletts framskrider byggandet av Balticconnector-ledningen enligt avsedd plan och tidtabell. Det här är viktigt med tanke på hur helhetsprojektet framskrider”, säger Herkko Plit, verkställande direktör för Baltic Connector Oy.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör Herkko Plit, tfn. +358 50 4620 788

projektdirektör Tom Främling, tfn. +358 50 3262 918

 

Balticconnector-projektets första offentliga upphandlingar har inletts, 4.5.2017