Balticconnector-projektets havsledning har beviljats byggtillstånd inom Finskt territorialvatten

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 1.2.2018 beviljat Balticconnector-projektets havsledning byggtillstånd för den ca 33 km långa sträckan inom Finlands territorialvatten. I och med tillståndet får Baltic Connector Oy bygga havsledningen i Ingå kommunområde samt inom Finlands territorialvattenområde. I Finland kommer havsledningen på land vid dess landförning på Fjusö udde, i Ingå kommun, där den kopplas med projektets landledning.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918

 

Balticconnector-projektets havsledning har beviljats byggtillstånd inom Finskt territorialvatten, 6.2.2018