Balticconnector-projektets havsledning har beviljats vattentillstånd

Regionförvaltningsverket har 30.11.2017 beviljat Baltic Connectors havsledning tillstånd enligt vattenlagen. I och med tillståndsbeslutet har Baltic Connector rätt att bygga en gasledning på havsområdet från Ingå till gränsen mellan Finland och Estland. Dessutom har regionförvaltningsverket beviljat vattenlagsenligt tillstånd att bygga naturgasledningen mellan Ingå och Sjundeå under Ingarskila å.

Vattentillståndet för den gasledning som kommer på havsområdet innefattar de vattendragsarbeten som är relaterade till byggandet av havsledningen samt installationen och användningen av ledningen. Vattentillståndet för landledningen ger Baltic Connector rätt att utföra de vattendragsarbeten som är relaterade till byggandet av ledningen under Ingarskila å, installera gasledningen och använda den.

Beslut att anlägga en naturgasledning inom Finsk territorialvatten och den Finska ekonomiska zonen

Beslut att anlägga en naturgasledning under Ingarskilaå, Ingå

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Balticconnector-projektets havsledning har beviljats vattentillstånd, 30.11.2017