Balticconnectors havsledning blev klar enligt tidtabell

Balticconnectors havsledning har blivit klar. Av projektets fem olika byggplatser var havsledningen den första som blev färdig.

Den 77 kilometer långa dubbelriktade havsledningen går från Ingå till Paldiski, som ligger ca 50 kilometer väster om Tallinn. Vid planeringen beaktades miljöfaktorer, havsbottnens form och förhållanden, farleder och korsande konstruktioner. Den betongbeklädda ledningen, som har installerats på havsbottnen, har ställvis täckts med stenblock.

Det har gjorts en provtryckning på havsledningen, och efter det har ledningen tömts och torkats så att den är klar för överföringen av gas. Ledningen har en beräknad livslängd på 50 år.

”Att havsledningen blev klar enligt tidtabell är ett utmärkt exempel på gott samarbete mellan alla parter. Jag vill särskilt tacka de grannar som bor nära arbetsplatsen för samarbetet”, säger projektdirektör Tom Främling.

Avsikten är att Balticconnector-gasledningen tas i bruk till slutet av år 2019.

”Vår personal och våra samarbetsparters professionalitet och ambition säkerställer att allt är färdigt för att gasen ska kunna strömma mellan Finland och Estland i slutet av 2019. Färdigställandet av havsledningen är en av de viktigaste etapperna på väg mot att gasmarknaden öppnas”, säger Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

När Balticconnector är färdigt förenar det gasinfrastrukturen i Finland och Estland och möjliggör öppnandet av ländernas gasmarknad i praktiken.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 462 0788

Balticconnectors havsledning blev klar enligt tidtabell 5.8.2019