Balticconnectors rörläggning med Lorelay-fartyget framskrider enligt planerna

Rörläggningen för Balticconnectors havsledning har framskridit schemaenligt och sammanlagt har redan 34 km rör installerats. Lorelay-fartyget från det holländska företaget Allseas inledde arbetet i Ingå 20.5 och framskrider mot Paldiski i Estland med en hastighet på 2–3 kilometer per dag. Havsledningens längd är 77 km, och rörläggningsarbetet kommer att bli färdigt i juli.

Måndagen 3.6.2019 fick beslutsfattare och medier en möjlighet att bekanta sig med rörläggningsarbetet på Lorelay. Under dagen fick deltagarna bekanta sig med projektet och rörläggningens olika skeden. Rören svetsas ihop på fartyget varefter de sänks ner på havsbottnen som beretts i förväg. Projektets omfattning är synbart på fartyget som sysselsätter ca 220 personer som arbetar på fartyget dygnet runt i 12 timmars pass.

Fredagen 24.5 ordnades det för intressenter också en möjlighet att bekanta sig med byggarbetsplatsen för Ingå kompressorstation samt att besöka Lorelay-fartyget på Finska viken. Deltagarna fick bland annat vittna om hur havsledningens 12 meter långa rördelar levererades till Lorelay-fartyget från Paldiski hamn i Estland. På fartyget kan det samtidigt finnas 500 rör och nya rör levereras till fartyget med 2 dagars mellanrum.

Efter att rörläggningen slutförs i juni utförs ännu ett tryckprov efter vilket ledningen torkas och ansluts till landledningarna i Finland och i Estland. Balticconnector-ledningen kommer att tas i bruk före årsslutet 2019.

 

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918

Balticconnectors rörläggning med Lorelay-fartyget framskrider enligt planerna, 4.6.2019