Balticconnetor-projektets byggarbete inleds i Ingå

Byggarbetet för Baltic Connector kompressorstation inleds med en förgranskning i Ingå 12.2.2018. Byggarbetet på området utförs av Louhintahiekka Oy som Baltic Connector ingått ett avtal med angående schaktnings- och övrig zonarbete. I det första skedet kommer man att utföra uppgrävnings- och markarbete. Schaktningsarbetet inleds i slutet av februari och pågår i ca 3 månader. I samband med zonarbetet byggs anslutningsrör för vatten och avlopp som kopplar den kommande kompressorstationen till det kommunala nätverket. Zonarbetet kommer att bli klart inom juni.

Baltic Connector har 12.2.2018 ingått avtal med EM Pekkinen Oy angående byggandet av en körbro. Slutförandet av bron möjliggör byggandet av en installationsväg till landföringen, vilket i sin tur möjliggör inledningen av förberedelserna för byggandet av havsledningen. Brons byggarbete kommer att slutföras inom maj.

”Det är fint att vi fått inhemska entreprenörer som deltar i detta skede av projektet och att vi kan inleda byggarbetet enligt planerna. Inledningen av byggarbetet försäkrar att vi kan fortsätta arbetet smidigt så att även den följande entreprenören kan påbörja sitt arbete enligt tidtabellen,” säger projektdirektör Tom Främling.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Balticconnetor-projektets byggarbete inleds i Ingå, 12.2.2018