Bästa markägare

Naturgasledningen Balticconnector har varit i kommersiell användning sedan ingången av året. Gas strömmar hela tiden från Estland till Finland. Ungefär en tredjedel av den naturgas som Finland använde i början av 2020 kom från Baltikum.

Planen var att slutförrättningen av markinlösen för landledningen Sjundeå – Ingå inleds i juni 2020. Målet var att förrätta syn under sommaren, att få inlösningsprocessen slutförd under november och att betala ersättningarna före utgången av 2020.

På grund av begränsningar till följd av coronaviruset fördröjs inledandet av förrättningen, men vårt mål är fortfarande att betala ut ersättningar under detta år. Följande skeden av inlösningsförrättningen är terrängbesiktningar samt inlämnande av ersättningsyrkanden. Inlösningskommissionen skickar inom kort ett brev till er med kallelse till syn samt ytterligare information om de kommande skedena i förrättningen. Information om inlösningsförrättningen finns också på förrättningens webbplats.

Inlösningsförrättningens webbplats på finska: https://www.maanmittauslaitos.fi/TN2017-564237

och svenska: https://www.maanmittauslaitos.fi/sv/TN2017-564237 .

Vi påminner dessutom om säkerhetsfrågor. Till exempel schaktningsarbeten inom 5 meters avstånd från gasledningen är tillståndspliktiga. Naturgasledningens läge framgår av märkningsstolparna i terrängen. Om du behöver mer information eller om du tänker arbeta i närheten av gasledningen, kontakta det bolag som ansvarar för användningen av naturgasledningen, Gasgrid Finland Oy, tfn 020 447 8713. Närmare information finns på deras webbplats https://gasgrid.fi/yhteystiedot/.

Våra kontaktpersoner i anslutning till byggande är
Ärenden som gäller inlösen av mark, Tommi Raappana, tfn 050 458 3808,

email: tommi.raappana@balticconnector.fi
Arbetsplatschef, Seppo Talvio, tfn 050 458 3998, email: seppo.talvio@balticconnector.fi

Projektchef, Ilkka Taka-aho, tfn 0400 714 398, email: ilkka.taka-aho@balticconnector.fi

God fortsättning på våren

Hälsningar

Herkko Plit
Verkställande direktör, Baltic Connector Oy