Byggarbetet för Balticconnector-projektets havsledning har slutförts i havet

Byggarbetet i havet som utförts för Balticconnectors havsledning slutfördes fredagen 12.7.2019. Rörläggningen avslutades i slutet av juni, och skyddsarbetet inleddes i mitten av juni. Nu när skyddsarbetet är färdigt har byggarbetena i havet slutförts. I juli-augusti utförs ett tryckprov på havsledningen varefter ledningen töms och torkas.

”Vi är nöjda över att havsledningens byggarbeten har framskridit enligt tidsplanen och att vi kan inleda de sista faserna för havsledningens del enligt planerna. Vi framskrider i god takt mot årets slut då ledningen tas i bruk”, berättar Tom Främling, projektdirektör för Baltic Connector Oy.

Havsledningen kommer att anslutas till landledningarna i Finland och Estland under hösten. Balticconnector-ledningen är i sin helhet klar att tas i bruk i slutet av 2019, och gasen börjar strömma i ledningen fr.o.m. 1.1.2020 då den finländska gasmarknaden öppnas.

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918

Byggarbetet för Balticconnector-projektets havsledning har slutförts i havet, 12.7.2019