Byggnaderna för Balticconnector-projektets kompressorstation i Ingå färdiga för ibruktagande av stationen

Ibruktagningskontrollen av byggnaderna på Ingå kompressorstation hölls 5.7.2019, och under kontrollen konstaterades att byggnaderna är klara att tas i bruk. Byggnaderna granskades av Ingå kommuns byggnadsinspektör och Västra Nylands räddningsverks inspektör.

”Att byggnaderna blir klara enligt tidtabell ger förutsättningar att testa gassystemen och att starta ibruktagandet. Genom att nå det här delmålet säkerställer vi att kompressorstationen blir klar enligt tidtabell”, berättar Baltic Connector Oy:s projektdirektör Tom Främling.

Också installationen av kompressorstationens gasledningar och utrustning har blivit klara. Testningen av gassystemen inleds i slutet av juli och pågår ända till början av september. Efter det genomförs ibruktagandet och provdriften av gassystemen. Kompressorstationens provdrift avslutas i slutet av oktober, varefter stationen är klar att tas i bruk.

”Det är fint att se hur milstolparna på projektets olika arbetsplatser uppnås och arbetena framskrider enligt tidtabell. Ett stort tack går till de professionella entreprenörerna och projektpersonalen”, säger Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

Balticconnector-ledningen är i sin helhet klar att tas i bruk i slutet av 2019, och gasen börjar strömma i ledningen fr.o.m. 1.1.2020 då den finländska gasmarknaden öppnas.

 

Ytterligare information:
projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 326 2918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

Byggnaderna för Balticconnector-projektets kompressorstation i Ingå färdiga för ibruktagande av stationen, 9.7.2019