Naturgasledning Ingå–Sjundeå

Balticconnector-naturgasledningens landledning kommer att byggas mellan Pölans i Sjundeå och Fjusö i Ingå. Ledningen går huvudsakligen på Ingå kommuns område och i ledningens norra del en kort sträcka på Lojo stads och Sjundeå kommuns områden. Längden på landledningen är 21 km. Mer information om landledningen

Aktuella händelser på byggområden

 • Landledningen har fyllts med naturgas och är i drift. Gasledningens sträckning har märkts ut i terrängen med märkstolpar
 • Slutförandet av rörledningen och reparationen av åkerdräneringskanaler beräknas vara klart till mitten av oktober 2019. Byggprojektet blir färdigt till mitten av oktober 2019
 • Under frostperioden på vintern görs enstaka slutförande arbeten på svag mark dit det för tillfället inte är möjligt att gå
 • Alla åkrar på byggområdet kommer att vara i normalt bruk för odling nästa vår
 • De sista mötena för markinköpet hålls under hösten 2020
(Uppdaterad 14.10.2019)

Byggtidtabell

 • Landledningens byggarbete inleddes i februari 2018 med avverkning av trädbestånd på byggområdet
 • Jord- och installationsarbetena för ledningen inleddes i juni–juli 2018
 • Landledningen togs i provdrift 28.8.2019
 • Ledningen tas i drift 1.1.2020

Närmare detaljer om nuvarande arbeten och arbeten som inleds inom snar framtid finns nedan.

Arbetstider

Byggarbetet utförs vardagar mellan kl. 7.00 och 18.00. På lördagar utförs installerings- och svetsningsarbeten mellan kl. 7.00 och 16.00.

I specialfall kan arbetet under vardagar pågå fram till kl. 22.00. Om dessa fall meddelas skilt.

Sprängningsarbeten för ledningskanalen utförs endast vardagar under normala arbetstider.

Effekter på omgivningen

Ljud från sprängningsarbeten förblir ytterst lokala och tillstånd som krävs ansöks för schaktningsarbetena.

Byggarbetena ökar mängden trafik i byggområdet stundvis. De lokala invånarna kommer att informeras om detta i förväg.

I byggarbetet används normala arbetsmaskiner och lastbilar. Arbetsmaskinerna är försedda med bestämmelseenlig utrustning för att förebygga miljöskador.

I byggarbetet används inga ämnen som är skadliga för miljön, och miljöfrågor på arbetsområdet övervakas regelbundet.

Byggplatssäkerhet

Det är förbjudet att gå på byggområdet utan tillstånd från byggområdets representant. Byggområdet har märkts ut i terrängen med kantpinnar samt i specialområden med markeringsband. I vägskälar finns skyltar för arbetsområdet.

Anställda samt besökare på byggområdet bör använda ändamålsenlig skyddsutrustning. Alla som arbetar på byggområdet skall alltid ha framme ett ID-kort med bild.

Säkerhet på arbetsplatsen kontrolleras varje vecka genom en säkerhetsobservationsrunda.

Pågående entreprenörsarbeten

Bygg- och installationsarbeten: Louhintahiekka Oy

Reparation för dräneringskanaler: Maanrakennus Tuuli Oy

Kommande entreprenörsarbeten

 • Leverans av huvudapparatur (kompressorenhet): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company
 • Leverans av automationssystem: Valmet Automation Ab

Processelarbeten: Bilfinger Industrial Services Finland Oy

Fullbordade entreprenörsarbeten

Avverkning av trädbestånd

Bygge av körbro

Leverans av ledningarna

Kompressor- och mätstation, Ingå

Stationen som nu står färdig i Svartbäck i Ingå består av en kompressor- och mätstation. På kompressorstationen reglerar man gasens flöde och på mätstationen mäter man gasens mängd och analyserar dess kvalitet. Mer information om kompressor- och mätstationen

Aktuella händelser på byggområden

 • Bygg- och installationsarbetena för kompressorstationen har slutförts. Byggprojektet har avslutats
 • Stationens provdrift pågår och stationen blir färdig till slutet av oktober 2019
(Uppdaterad 14.10.2019)

Byggtidtabell

 • Stationens byggarbete inleddes i februari 2018
 • Stationens byggarbete startade i juni 2018
 • Kompressorstationens mekaniska beredskap uppnåddes i juli 2019 och byggarbetena blev färdiga i slutet av augusti 2019
 • Kompressorstationen togs i provdrift 10.9.2019
 • Kompressorstationens drift och gasöverföring börjar 1.1.2020

 

Arbetstider

Byggarbetet utförs vardagar mellan kl. 6.00 och 18.00. Rörarbeten och utrustningsinstallationer utförs lördagar mellan kl. 7 och 16. Med separat överenskommelse kan arbeten utföras även söndagar mellan kl. 6 och 16

Effekter på omgivningen

Kompressorstationen ligger vid kusten, i ändan av en allmän landsväg, på över ett kilometers avstånd från bebyggelse. Sålunda förorsakar byggandet nästan inga bullerstörningar för invånarna i närområdet.

Byggarbeten och leveranser av material ökar mängden trafik till byggområdet under byggarbetet. De lokala invånarna kommer att informeras om större leveranser i förväg.

I byggarbetet används normala arbetsmaskiner och lastbilar. Arbetsmaskinerna är försedda med bestämmelseenlig utrustning för att förebygga miljöskador.

I byggarbetet används inga ämnen som är skadliga för miljön, och miljöfrågor på arbetsområdet övervakas regelbundet.

Byggplatssäkerhet

Byggområdet är inhängt. Det är förbjudet att gå på byggområdet utan tillstånd från byggområdets representant.

Anställda samt besökare på byggområdet bör använda ändamålsenlig skyddsutrustning. Alla som arbetar på byggområdet skall alltid ha framme ett ID-kort med bild.

Säkerheten på arbetsområdet säkerställs genom en säkerhetsplan som utarbetats i förväg, skolning av arbetare, ständig övervakning och säkerhetsobservationsrundor varje vecka.

Pågående entreprenörsarbeten

Jordbyggnads- och anläggningsarbete: RTA-yhtiöt Oy

Byggnadsarbete: RTA-yhtiöt Oy

Installation av apparater och rörmokeri: Scanweld As

VVS-entreprenörsarbetet: Star Expert Oy

Byggnadsautomatisering: Siemens Aktiebolag

Byggströmfördelare: Saipu Oy

Kommande entreprenörsarbeten

Leverans av huvudapparatur (kompressorenhet): Thermodyn SAS, Baker Hugh GE Company

Leverans av automationssystem: Valmet Automation Ab

Fullbordade entreprenörsarbeten

Avverkning av trädbestånd

Zonarbete

Havsledning Ingå–Paldiski

Balticconnectors havsledning från Ingå till Paldiski har blivit klar. För tillfället pågår avslutande arbetet dvs. landskapsbyggande åtgärder.

I fortsättningen kommer havsledningen att kontrolleras regelbundet för att säkerställa ledningens funktionalitet. Vid behov kan det utföras underhållsarbeten för ledningen, som kan synas i området.

Havsledningen påverkar inte normala rekreationsaktiviteter i området. Ledningen har märkts ut på sjökort, och för arbete i närheten av ledningen krävs tillstånd.

Baltic Connector Oy vill tacka alla intressegrupper och framför allt invånarna i området. Vi önskar alla en god fortsättning på hösten!

Beställ nyheter från byggområdet

Lämna din e-postadress till oss, så får du i fortsättningen vårt nyheter från byggområdet via e-post.
Dina uppgifter är skyddade och vi använder dem inte för något annat än för att hålla dig informerad.