De förberedande arbetena för Balticconnectors havsledning har slutförts

De förberedande arbetena för Balticconnector-projektets havsledning slutfördes i mars.

”Detta skede var viktigt att få färdigt så att den egentliga rörläggningen kan inledas tidtabellsenligt i slutet av maj”, konstaterar projektdirektör Tom Främling nöjt.

Samtidigt har de första rören levererats till Paldiskis sydliga hamn, och i Grekland lastar man de sista rören för en leverans ännu före slutet av april.

Sommaren kommer att vara bråda dagar med tanke på installationen av havsledningen. I maj kommer man att i Ingå installera en vinsch för att dra havsledningen till lands från installationsfartyget. Efter det kommer installationen av ledningen framskrida mot Estland med 2–3 kilometer per dygn. Ledningens efterarbeten inleds omedelbart i juni. I augusti utförs ett tryckprov efter vilket ledningen ännu torkas och ansluts till landledningarna i Finland och i Estland.

”Det är en glädje att konstatera att arbetena för havsledningens del framskrider enligt planerna och på så sätt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i början av år 2020”, säger Baltic Connector Oy:s verkställande direktör Herkko Plit.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum och möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att Balticconnector-gasledningen ska vara slutförd till 2020.

 

Ytterligare information:

projektdirektör, Tom Främling, tfn +358 50 3262 918
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

De förberedande arbetena för Balticconnectors havsledning har slutförts, 2.4.2019