Den offentliga upphandlingen av havsledningen framskrider

Den offentliga upphandlingen gällande tillverkning och installation av den gasledning som byggs mellan Finland och Estland framskrider. Baltic Connector och Elering har bland kandidaterna sållat fram dem som uppfyller kraven och kommer att be om anbud för tillverkningen av havsledningen av fyra företag och för installationen av fem. Företagen ska lämna in sina preliminära anbud före början av september i år.

”Vår anskaffnings- och projektorganisation har gjort ett stort jobb, och både offentliga upphandlingarna och hela projektet framskrider enligt tidtabell. Byggandet av gasledningen inleds våren 2018, och den färdiga ledningen öppnar Finlands gasmarknad mot Europa 2020”, konstaterar Herkko Plit, vd vid Baltic Connector.

Baltic Connector Oy är ett statsbolag som grundades år 2015 för att förverkliga Finlands andel av Balticconnector-gasledningen, som byggs mellan Finland och Estland. När Balticconnector är färdigt förenar det gasnäten i Finland och Baltikum samt möjliggör öppnandet av gasmarknaden i Finland. Projektet är till 75 procent finansierat av EU och avsikten är att det ska vara slutfört till 2020.

 

Ytterligare information:

verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

 

Den offentliga upphandlingen av havsledningen framskrider, 6.7.2017