Driftsättningen av gasledningen Balticconnector firas i Finland och Estland

Driftsättningen av gasledningen Balticconnector mellan Finland och Estland firas i dag den 11 december 2019 i Finland och Estland. Evenemang ordnas parallellt i Helsingfors och Paldiski och en videoförbindelse i realtid visar på det goda samarbetet mellan länderna och internt inom EU. Hedersgäster vid evenemangen är republikens president Sauli Niinistö och republiken Estlands president Kersti Kaljulaid, näringsminister Mika Lintilä samt biträdande generaldirektör för EU-kommissionens energidirektorat Klaus-Dieter Borchardt.

Arbetet i Balticconnector-projektet blev färdigt en månad i förtid och ledningen kunde ha tagits i bruk redan i november 2019. När Balticconnector tas i bruk kan den finska gasmarknaden öppnas som planerat 1.1.2020.

Gasledningen gör det möjligt att förena gasmarknaden i Finland och Estland och integrera länderna i EU:s gemensamma energimarknad. Ledningen förbättrar den regionala funktionssäkerheten för gas och möjliggör distribuerad gasförsörjning samt bland annat användning av alternativa källor såsom flytande naturgas (LNG) och biogas.

Balticconnector gasledningen och gasmarknadens öppnande har i sin helhet varit ett krävande projekt, som nu har förverkligats effektivt och inom utsatt tid. EU:s finansiella stöd har gjort det möjligt att fysiskt koppla vår gasinfrastruktur till Baltikum och medfört ytterligare alternativ för gasförsörjning. Samtidigt bygger vi tillsammans med våra grannländer en regional gasmarknad, som fungerar som exempel för resten av Europa”, avgör näringsminister Mika Lintilä.

Av projektbudgeten på 250 miljoner euro betalades 75 % med investeringsstöd från finansiella instrument i EU:s Transeuropeiska energinät. En hörnsten i projektet har varit det goda samarbetet mellan Finland, Estland och EU.

“Balticconnector tar oss till en ny era inom gasleveranser när vi öppnar nya handelsmöjligheter på gasmarknaden i Baltikum och Finland. Detta är det första viktiga steget och när GIPL-gasledningen mellan Polen och Litauen är färdig 2021, har alla länder åtkomst till EU:s gasnät”, säger Klaus-Dieter Borchardt, biträdande generaldirektör för EU-kommissionens energidirektorat.

I Finland har Baltic Connector Oy haft ansvaret för projektet. En stor mängd beslutsfattare, byggherrar, konsulter och entreprenörer samt övriga intressegrupper har deltagit i genomförandet. Ledningsavsnittet under vatten är 77 kilometer långt mellan Estland och Finland. I Finland kommer ledningen i land i Ingå, där en 21 kilometer lång ledning under marken ansluter den till det finska överföringsnätet. Ledningen har en överföringskapacitet på 7,2 miljoner kubikmeter per dygn.

”Det känns bra att vi kan ta i bruk ledningen enligt den planerade tidsplanen. Samtidigt har vi lagt grunden för en fungerande gasmarknad. Jag vill tacka den yrkeskunniga personalen i Finland och Estland samt alla entreprenörer, som med ett fungerande samarbete har åstadkommit denna framgång”, säger Herkko Plit, VD för Baltic Connector Oy.

Ytterligare information:
verkställande direktör, Herkko Plit, tfn +358 50 4620 788

Driftsättningen av gasledningen Balticconnector firas i Finland och Estland_11.12.2019